Scroll to top

Cenovnik

10% POPUST NA LEKARSKE PREGLEDE ZA PENZIONERE !

Cenovnik SIRIUS MEDICAL

Pregledi

Pregled lekara opšte prakse 2500 RSD
Pregled interniste 4500 RSD
Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom 6800 RSD
Profesorski pregled 8000 RSD
Pregled gastroenterologa 5000 RSD
Pregled pulmologa 4500 RSD
Spirometrija 1600 RSD
Spirometrija sa bronhodilatatorom 4500 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom 6500 RSD
Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje po cenovniku 1000 RSD
Bronhoaspiracija 10000RSD
Pregled onkologa 7000 RSD
Pregled kardiologa 5000 RSD
Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca 6900 RSD
EKG zapis 800 RSD
Pregled endokrinologa 5000 RSD
Pregled hematologa 5000 RSD
Pregled neurologa 4500 RSD
Pregled endokrinologa 5000 RSD
Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata i TCD 9000 RSD
Pregled ortopeda 4500 RSD
Pregled fizijatra 4500 RSD
Pregled anesteziologa 5000 RSD
Pregled hirurga 4500 RSD
Pregled psihijatra 4500 RSD
Pregled psihologa 3000 RSD
Pregled nutricioniste 3000 RSD
Izrada jelovnika/ nutricionista 2500 RSD
Pregled konsultanta po pozivu 5100 RSD
Kontrolni konsultanta po izboru pacijenta 2700 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana posle prvog pregleda 2100 RSD
Kontrolni specijalistički pregled 2500 RSD
Kontrolni pregled profesora 5100 RSD
Pregled pred vakcinaciju (odrasli) 2000 RSD

Onkološki konzilijum                                                                 23000 RSD

Konzilijarni pregled                                                                    10700 RSD

Terapija i intervencije

Plasiranje braunile 800 RSD
Davanje injekcije i.m-usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 500 RSD
Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje po cenovniku) 1500 RSD
Transfuzija krvi i krvnih derivata- jedna doza (usluga obuhvata neophodne analize, interreakciju, trebovanje i aplikaciju krvi i/ili krvnih derivata). 13000RSD
Transfuzija krvi  druga doza 8000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita-1doza 3700 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata 3500 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza 3500 RSD
Opservacija kod primene transfuzije 3500 RSD
Oksigenoterapija u dnevnoj bolnici  (usluga obuhvata oksigenoterapiju, nadzor i boravak u okviru dnevne bolnice) 6000 RSD
Davanje humanih albumina 7500 RSD
Previjanje manje regije 1400 RSD
Previjanje srednje regije 1900 RSD
Previjanje veće regije 2900 RSD
Previjanje,usluga skidanja konaca 2200 RSD
Plasiranje klasičnog urinarnog katetera 2000 RSD
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 4000 RSD
Skidanje urinarnog katetera 1200 RSD
Kineziterapija- jedan tretman 1600 RSD
Masaža medicinska- parcijalna 1500 RSD
Masaža medicinska- opšta 3000 RSD

Laboratorija

Pozvati radi informacija.

 

 

 

 

 

Dijagnostika

UZ srca 4800 RSD
UZ pregled abdomena 4000 RSD
UZ pregled štitaste žlezde 4700 RSD
Dopler krvnih sudova nogu ili ruku 4700 RSD
Dopler krvnih sudova vrata 4700 RSD
RTG srca i pluća 2000 RSD
RTG paranazalnih šupljina 2500 RSD
RTG glave 4000 RSD
RTG obe šake 4000 RSD
RTG šake 2500 RSD
RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena,  ramena, lakta, kuka, skočnog) 2500 RSD
TCD 4700 RSD
RTG prstiju 2500 RSD
RTG podlaktice 2500 RSD
RTG nadlaktice 2500 RSD
RTG karlice 2000 RSD
RTG natkolenice 2500 RSD
RTG potkolenice 2500 RSD
RTG oba stopala u dva pravca 3500 RSD
RTG stopala 2500 RSD
Nativni RTG abdomena 2000 RSD
Opis RTG snimka 1250 RSD

Bolnički dani

Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi  (svakodnevni pregled interniste, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja toaleta, set za ličnu higijenu, primena peroralne terapije) 12950 RSD
Bolnički dan u apartmanu  (svakodnevni pregled interniste, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja toaleta, set za ličnu higijenu, primena peroralne terapije, sopstveni toalet, mogućnost boravka pratnje u periodu od 10-20h, mogućnost prisustva pratnje tokom noći uz doplatu) 15000 RSD
Doplaza za intenzivno praćenje prema proceni lekara  (24-časovni monitoring, oksigenoterapija, urinarni kateter) 5950 RSD
Mehanička ventilaciona potpora 10000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev pacijenta  (usluga obuhvata jedan bolnički dan angažovanja) 7000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev lekara (usluga obuhvata jedan bolnički dan angažovanja) 7000 RSD
Doplata za boravak u jednokrevetnoj sobi 7000 RSD
Prisustvo pratnje tokom noći (ukoliko je pacijent u apartmanu ili sam u dvokrevetnoj sobi, usluga obuhvata smeštaj pratnje uz pacijenta i doručak) 6000 RSD
Dnevna bolnica-boravak (obuhvata opšti pregled lekara, nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok, cena leka i usluga aplikacije terapije se dodatno naplaćuju) 2000 RSD
Aplikacija suportivne onkološke terapije  (nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku) 4000 RSD
Aplikacija hemioterapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku)
Aplikacija komplikovane hemioterapije 18000 RSD
Aplikacija nekomplikovane hemioterapije 10000 RSD 

Male hirurške intervencije

Hirurško uklanjanje potkožnih promena 13000 RSD
Incizija apscesa sa pregledom 11630 RSD
Šivenje rane do četiri šava 11630 RSD
Šivenje rane preko četiri šava 15940 RSD
Šivenje rane na licu/glavi 11630 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-manja (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%). 8500 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-srednja (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%). 11000 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-veća (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%). 15200 RSD
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija 24000 RSD
Punkcija ascitesa-paracenteza, intervencija 6000 RSD
Analiza punktata – prema cenovniku laboratorije
Pleuralna punkcija 7500 RSD
Analiza punktata – prema cenovniku laboratorije
Merenje glikemije iz prsta 200 RSD
Oksimetrija 300 RSD
Plasiranje CVK 6000 RSD