Scroll to top

Cenovnik

Cenovnik SIRIUS MEDICAL

Pregledi

PREGLEDI

NAZIV USLUGECENA
Pregled lekara opšte prakse                                           2.500 RSD
Pregled interniste                                                         4.500 RSD
Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom6.800 RSD
Profesorski pregled8.000 RSD
Pregled gastroenterologa5.000 RSD
Pregled pulmologa5.000 RSD
Spirometrija1.600 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom6.500 RSD
Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje dodatno1.000 RSD
Bronhoaspiracija10.000 RSD
Pregled onkologa8.000 RSD
Kontrolni pregled onkologa5.000 RSD
Pregled kardiologa5.000 RSD
Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca6.900 RSD
Pregled neurologa5.000 RSD
Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata9.000 RSD
EKG zapis1200 RSD
Pregled endokrinologa5.000 RSD
Pregled ortopeda5.000 RSD
Pregled fizijatra5.000 RSD
Pregled anesteziologa5.000 RSD
Pregled hematologa5.000 RSD
Pregled hirurga5.000 RSD
Pregled proširenih vena nogu5.000 RSD
Pregled nefrologa5.000 RSD
Pregled urologa5.000 RSD
Pregled ORL5.000 RSD
Pregled psihijatra5.000 RSD
Pregled psihologa3.000 RSD
Pregled reumatologa5.000 RSD
Pregled alergologa imunologa5.000 RSD
Pregled dermatologa5.000 RSD
Pregled kliničkog lekara na terenu5.000 RSD
Pregled specijaliste na terenu9.000 RSD
Pregled nutricioniste3.000 RSD
Izrada jelovnika/nutricionista2.500 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana2.100 RSD
Kontrolni specijalistički pregled 2.500 RSD
Onkološki konzilijum28.000 RSD
Konzilijarni pregled 20.000 RSD

DIJAGNOSTIKA

NAZIV USLUGECENA
UZ srca4.800 RSD
EHO pleure4.000 RSD
UZ pregled abdomena 4.000 RSD
Kontrolni EHO abdomena2.000 RSD
UZ urotrakta4.000 RSD
UZ pregled štitaste žlezde4.700 RSD
UZ dojki4.700 RSD
Dopler krvnih sudova ruku4.700 RSD
Dopler krvnih sudova nogu4.700 RSD
Dopler krvnih sudova vrata4.700 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva4.700 RSD
RTG srca i pluća3.500 RSD
RTG paranazalnih šupljina2.500 RSD
RTG glave4.000 RSD
RTG obe šake 4.000 RSD
RTG šake2.500 RSD
RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena,  ramena, lakta, kuka, skočnog)2.500 RSD
RTG prstiju2.500 RSD
RTG podlaktice 2.500 RSD
RTG nadlaktice2.500 RSD
RTG karlice s kukovima2.500 RSD
RTG natkolenice2.500 RSD
RTG potkolenice2.500 RSD
RTG oba stopala u dva pravca3.500 RSD
RTG stopala 2.500 RSD
Nativni RTG abdomena3.500 RSD
Opis RTG snimka1.250 RSD

TERAPIJA I INTERVENCIJE

NAZIV USLUGECENA
Ispiranje port a catha2.000 RSD
Ekstrakcija I zaključavanje port a catha2.000 RSD
Plasiranje braunile1.500 RSD
Davanje injekcije i.m-usluga  2.000 RSD
Davanje injekcije i.v.- usluga2.000 RSD
Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje dodatno)3.000 RSD
Transfuzija krvi  jedna doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)20.000 RSD
Transfuzija krvi  druga doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)10.000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita-1 doza  (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Transfuzija trombocita – pul (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)42.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (5 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)35.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (10 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)50.000 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije8.000 RSD
Dodatne analize za transfuziju intereakcijaprema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
Dodatne analize za transfuziju tipizacija antigenaprema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
Oksigenoterapijacena zavisi od potrosnje kiseonika
Davanje humanih albumina9.000 RSD
Infuzija preparata gvožđa i.v.5.000 RSD
Previjanje manje regije2.500 RSD
Previjanje srednje regije4.000 RSD
Previjanje vece regije5.000 RSD
Previjanje, usluga skidanja konaca5.000 RSD
Hirurška obrada rane i dekubitus8.500 RSD
Plasiranje klasičnog urinarnog katetera2.000 RSD
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera3.000 RSD
Plasiranje nazogastrične sonde5.000 RSD
Skidanje urinarnog katetera1.000 RSD
Kineziterapija 3.000 RSD
Fizikalna terapija 3.000 RSD
Masaža medicinska- parcijalna1.500 RSD
Masaža medicinska- opšta3.000 RSD
Rektalna klizma4.000 RSD

HIRURGIJA

NAZIV USLUGECENA
Hirurško uklanjanje potkožnih promena sa pregledom hirurga11.000 RSD
Incizija apscesa sa pregledom10.000 RSD
Šivenje rane do četiri šava12.000 RSD
Šivenje rane preko četiri šava16.000 RSD
Šivenje rane na licu/glavi12.000 RSD
Skidanje konaca5.000 RSD
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija24.000 RSD
Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)10.000 RSD
Punkcija ascitesa-paracenteza – intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)10.000 RSD
Pleuralna punkcija- intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)10.000 RSD
Aspiracija2.000 RSD
Merenje glikemije iz prsta200 RSD
Oksimetrija –Dnevna bolnica-Ambulanta300 RSD
Plasiranje CVK  (cena CVK se naplaćuje dodatno)15.000 RSD
Usluga vađenje krvi za acidobazni status (gasne analize), cena obrade krvi se naplaćuje prema cenovniku laboratorije1.000 RSD

Sanitetski prevoz

NAZIV USLUGECENA
Sanitetski prevoz u jednom pravcu6.000 RSD
Sanitetski prevoz u dva pravca 11.000 RSD
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u jednom pravcu10.000 RSD
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u dva pravca17.000 RSD
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda po km200 RSD
Sanitetski prevoz – noćna tarifa8.400 RSD
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda sa pratnjom lekarapozvati radi informacija

BOLNIČKI DANI

NAZIV USLIGECENA
Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi 19.000 RSD
Bolnički dan u apartmanu25.000 RSD
Doplata za intenzivno praćenje prema proceni lekara MONITORING6.000 RSD
Mehanička ventilaciona potpora10.000 RSD
Individualna sestrinska nega10.000 RSD
Prisustvo pratnje tokom noći10.000 RSD

Dnevna bolnica

Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)8.000 RSD
Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)6.500 RSD
Davanje bisfosfonata (Zomete, Zitomere) – cena leka uključena10.500 RSD
Aplikacija nekomplikovane hemioterapije12.000 RSD
Aplikacija komplikovane hemioterapije20.000 RSD
Cena leka sa premedikacijom i uslugom rastvaranja lekapozvati radi informacija
Laboratorijapozvati radi informacija
Medikamentna terapijapozvati radi informacija
Potrošni materijalpozvati radi informacija


Endoskopske procedure

NAZIV USLUGECENA
Gastroskopija9.000 RSD – 13.000 RSD
Gastroskopija u analgosedaciji15.000 RSD – 19.000 RSD
Gastroskopija + Kolonoskopija22.000 RSD
Gastroskopija + Kolonoskopija u analgosedaciji30.000 RSD
Kolonoskopija13.000 RSD – 17.000 RSD
Kolonoskopija u analgosedaciji19.000 RSD – 23.000 RSD
Analgosedacija6.000 RSD
Bronhoskopija25.000 RSD
Patohistološka analizaPo uzorku 4.500 RSD
Anoskopija2.000 RSD
Rektoskopija5.000 RSD
Rektosigmoidoskopija7.500 RSD
Band ligiranje hemoroida (po gumici)2.000 RSD
Elektrokoagulacija angiodisplazije6.500 RSD
Polipektomija malog polipa3.000 RSD
Polipektomija srednjeg polipa7.000 RSD
Polipektomija velikog polipa12.000 RSD
Aplikacija hemoklipsa3.000 RSD
Sklerozacija krvareće lezije5.500 RSD
Patohistološki uzorak3.300 RSD

Pozvati radi informacija.