Scroll to top

Dnevna bolnica

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Opremljena je po najsavremenijim standardima i namenjena za ambulantno lečenje i zbrinjavanje:

– pacijenata obolelih od malignih bolesti

– pacijenata koji zahtevaju ambulantno zbrinjavanje različitih internističkih stanja

U prijatnom ambijentu naše dnevne bolnice pacijenti oboleli od malignih bolesti biće u mogućnosti da dobiju najbolju negu i pomoć od edukovane ekipe lekara i medicinskog osoblja. Dnevna bolnica raspolaže sa mogućnosti primene svih vidova simptomatske terapije:

  • Primena antiemetogene terapije
  • Primena hematopoetskih faktora rasta u prevenciji ili terapiji neutropenije nakon primene hemioterapije
  • Terapija bola kao i konsultativni pregledi vezani za edukaciju i savete oko terapije bola
  • Nadoknade krvnih derivata
  • Primena hemioterapije u skladu sa važećim svetskim preporukama
  • Simptomatska terapija kod polineuropatija – primena alfa-lipoinske kiseline intravenski kod polineuropatija (dijabetesne, paraneoplastične, endokrine, alkoholne, toksične ….druge) u trajanju od 10-20 dana u sklopu Dnevne bolnice ili stacionara.
  • Simptomatska terapija kod MS – primena pulsne kortikosteroidne terapije kod relapsa multiple skleroze u trajanju 5 dana, u sklopu Dnevne bolnice ili stacionara
  • Simptomatska terapija kod primarnih ili sekundarnih tumora mozga – antiedematozna (osmotski diuretici i kortikosteroidi)
  • I drugi vidovi simptomatske terapije
  • Saveti za antidementnu terapiju, glavobolje, vrtoglavice

Dnevna bolnica rapolaže sa mogućnostima ambulantnog zbrinjavanja  i primene parenteralne deopstruktivne terapije, primena parenteralne antibiotske terapije i drugih vidova internističke terapije.

Dnevna bolnica se prostire na preko 100m2 prostranog i svetlog prostora, pacijenti su pod konstantnim nadzorom lekara i iskusne ekipe medicinskih teničara. Dnevna bolnica je opremljena sa posebnim anatomskim stolicama namenjenim primeni parenteralne terapije. Poseduje WiFi kao kablovsku TV, mogućnost slušanja muzike ili korišćenje biblioteke koja je na raspolaganju pacijentima.

Ukoliko postoji  interesovanje u mogućnosti smo i da obezbedimo edukativne seminare iz oblasti onkologije, a namenjene pacijentima i porodicama obolelih.