Scroll to top

Dr Aleksandar Janjic


Spec. urologije

Dr Aleksandar Janjić, rođen 11. jula 1963. god. u Beogradu , Srbija. Posle
završene srednje škole, 1983. godine, upisao studije medicine na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao na istom 1989. godine. Lekarski
staž obavio tokom 1990. godine, položio stručni ispit za doktora medicine iste
godine.
Od 24.09.1990.godine, stalno zaposlen na Klinici za urologiju Kliničkog centra
Srbije u Beogradu.
Specijalizaciju iz urologije završio je 1995. god. sa odličnom ocenom, nagrada za
najbolji specijalistički ispit iz urologije 1995.god. Poslediplomske studije na
Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio 1996. godine, odbranivši
magistaski rad: “Lečenje superficijelnih karcinoma mokraćne bešike
intravezikalnom aplikacijom BCG vakcine. ” 1999. godine, stručno usavršavanje na
Univerzitetu St.Radboud u Nijmegenu, Holandija. 2007. godine, Master iz
Urološke onkologije. Član nacionalnog i evropskog udruženja urologa. Od 2007.
godine, načelnik odeljenja hemioterapije na Klinici za urologiju Kliničkog centra
Srbije u Beogradu. Od 2010. godine, načelnik Dnevne bolnice Poliklinike
urologije Kliničkog centra Srbije. Autor ili koautor 42 publikacije iz oblasti
urologije. Od 2010. godine dobija zvanje primarijusa.
Oženjen, otac dvoje dece.