Scroll to top

Dr Branislava Nedeljković


Specijalista interne medicine

Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.

Poseduje više od dvadeset godina radnog iskustva u radu sa onkološkim pacijentima.

Član onkološkog konzilijuma.

Geštalt psihoterapeut- savetnik.