Scroll to top

Dr Miodrag Manigoda


Specijalista neurolog

Specijalista neurologije.

Rođen: 04.04.1972., Konjic, Bosna i Hercegovina

Otac je Matije, 21 godina, studenta medicine i Marije 17 godina, učenice gimanzije. Suprug je  dr Tamare Manigode, lekara specijaste radiologije u KBC Zvezdara u Beogradu.

Lekar specijalista neurologije sa 17 godina specijalističkog staža u državnom i privatnom sektoru. Edukaciju iz neurologije obavljao u vodećim domaćim i stranim neurološkim ustanovama, kao što su Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Klinika za neurologiju VMA, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Hajdelbergu, Nemačka.

Obavljao dužnosti. kliničkog lekara Odeljenja neurologije Kliničke bolnice u Foči, Repbulika Srpska, Bosna i Hercegovina, klinčkog lekara na Urgentnom centru Kliničke bolenice u Foči, lekara na specijalizaciji na Klinici za neurologiju KCS, dežurnog neurologa na Odelenju Urgentne neurologije KCS, vodećeg neurologa Medigroup zdravstvenog sistema,

Jednio vreme bio i dierktor DZ “Dr Ristić” u sklopu Medigroupa.

Veliko iskustvo u radu sa pacijentima kako u bolničkim tako i u vanbolničkim uslovima iz svih oblasti neurologije.  Polja posebne ekspertize glavobolje, multipla skleroza, cerebrovaskualrne bolesti i primena ultrazvuka u neurologiji.

Pored neurološkog pregleda, koji podrazumeva detaljni proces istraživanja tegoba pacijenata i njihovog stavljanja u korelaciju sa neurološkim nalazom, doktor Manigoda obavlja i ultrazvučna ispitivanja Doplera karotidnih krvnih sudova, kao i vena vrata, transkranijalni dopler (UZ pregled protoka kroz arterije mozga), kao i viskosofisticirane metode Dopler UZ temporalnih arterija i transkranijalne ultrasonografije tkiva mozga (TCS) koje se koriste u dijagnozi određenih glavobolja kod stariijih ljudi, kao i kod pacijenanata kod kojih postoji sumnja na postojanja Parkinsonove bolesti.

Kao neurolog se bavio klinčkim istarživanjem lekova. Najznačajnije studije u kojim a je učestvovao su:

Glavni istarživač u studiji: :

Multi-centrična, duplo-slepa, randomizovana, placebo-kontrolisana,polisomnografska studija paralelenih grupa sa ciljem sagledavanja efikasnosti i sigurnosti preprata  ACT-541468 u odraslih i starijih osoba sa insominijom (2019)

Pomoćni istraživač u studijama:

Multi-centrična, duplo-slepa, randomizovan, studija faze 2  ibudilasta u relapsno remitentnoj mutiploj sklerozi (2006, 2007)

Multi-centrična, duplo-slepa, randomizovan,  placebo kontrolisana studija kladribin tableta u multiploj sklerozi (2006-2007)

Doktor Manigoda je sporovodio dodatne edukacije:

03/2003 Stipendija  EU TEMPUS projekta  za studijsku posetu  Depratmanu za neurologiju Univerizteta u Hajdelbergu,Nemačka.

2007-2008 Nacionalna škola za neuroangiologiju,Medicinski fakulteta, Univerziteta u Beogradu

2012_Evropska škola za glavobolje, Beograd

Autor je i koautor većeg broja radova i u domaćim i najeminentnijim stranim naučnim časopisima i kongresima, od kojih su najznačjniji sledeći:

Objavljeni radovi:

  1. Acute sciatic neuropathy: “Saturday night palsy”Manigoda Miodrag; Dujmović-Bašuroski Irena; Trikić Rajko; Drulović Jelena. In: Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, Vol 133, Iss 1-2, Pp 58-61 (2005); Serbian Medical Society, 2005. Language: English; Serbian, Database: Directory of Open Access Journals
  2. Self-rated physical health predicts change in disability in multiple sclerosisDrulovic, J.; Riise, T.; Nortvedt, M.; Pekmezovic, T.; Manigoda, M.. In: MULTIPLE SCLEROSIS. 14(7):999-1002; Great Britain: SAGE Publications, 2008. Language: English, Database: British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings
  3. Quality of life in patients with multiple sclerosis in Serbia Drulovic, J.; Pekmezovic, T.; Matejic, B.; Mesaros, S.; Manigoda, M.; Dujmovic, I.; Stojsavljevic, N.; Kocev, N.; Gavric-Kezic, M.; Nikic, P.. In: ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. 115(3):147-152; Denmark: BLACKWELL PUBLISHING LTD, 2007. Language: English, Database: British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings
  4. The factors that influence the outcome of NEUROPAD test in patients with diabetes mellitus Manigoda, M.; Martinovic, J.; Manigoda, T.; Drobnjak, S.; Mitrovic, V.; Nikolovski, A.; Ristic, S.; Petkovic, S.. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY; SEP 2010; 17; p557-p557,
  5. PREVALENCE AND POSSIBLE CAUSES OF RESTLESS LEGS SYNDROME IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS Ostojic, P.; Stojic, B.; Janjic, S.; Jovic, T.; Manigoda, M.; Petkovic, S.; Damjanov, N.. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY; MAR-APR 2010; 28; 2; pS113-pS113,
  6. Safety and efficacy of daridorexant in patients with insomnia disorder: results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trials: Emmanuel Mignot, David Mayleben, Ingo Fietze, Damien Leger, Gary Zammit, Claudio L A Bassetti, Scott Pain, Dalma Seboek Kinter, Thomas Roth, on behalf of the investigators* Lancet Neurol 2022; 21: 125–39

Govori tečno engleski jezik, pored maternjeg srpskog jezika.