Scroll to top

Dr sci. med. Jana Radojković


Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka

Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka.

Zaposlena KBC “ Dr Dragiša Mišović- Dedinje”.

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalizaciju iz interne medicine završila  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski rad iz oblasti endokrinologije zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorat iz oblasti endokrinologije zavrsila na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima.