Scroll to top

Dr Vanja Kuljanin


Specijalista psihijatrije

Specijalista psihijatrije. Načelnik specijalističko-konsultativne službe u Domu Zdravlja Novi Beograd.

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na doktorskim studijama je iz oblasti epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa različitim mentalnim poremećajima koje je sticala radeći u Specijalizovanim psihijatrijskim bolnicama kao i tokom rada u Kliničko Bolničkom centru Zvezdara.

Član je Udruženja psihijatara Srbije i sekcije mladih psihijatara Srbije.