Scroll to top

Prim dr sci. med. Verica Stanković – Popović


Specijalista interne medicine

Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd. Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd. Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.