Scroll to top

Prim dr sci. med. Verica Stanković – Popović


Specijalista interne medicine

Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd.

Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd.

Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.