Scroll to top

Naš tim

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

NAŠ TIM:

Dr Olivera M. Nikolić

 • Medicinski fakultet završila u Banjaluci.
 • Specijalizaciju iz Interne medicine završila u Banjaluci.
 • Užu specijalizaciju iz kardiologije završila u Beogradu.
 • Radila u Opštoj bolnici Doboj, te poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima.

Ass. dr Dragana Marić

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije. Asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.

Dr Branislava Nedeljković

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Poseduje više od dvadeset godina radnog iskustva u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.
 • Geštalt psihoterapeut- savetnik.

Dr Marta Velinović

 • Specijalista pneumoftiziolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.

Dr Biljana Šeha

 • Specijalista radiolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju  završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije – Klinika za neurohirurgiju – odeljenje gama nož.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije –Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konziljuma.

Dr Jana Radojković

 • Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka.
 • Zaposlena KBC “ Dr Dragiša Mišović- Dedinje”.
 • Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz interne medicine završila  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski rad iz oblasti endokrinologije zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorat iz oblasti endokrinologije zavrsila na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima.

  Dr Vanja Trkulja

 • Specijalista neurologije.
 • Zaposlen u Kliničko-Bolničkom centru Zvezdara.
 • Radio u Kliničkom centru Istočno Sarajevo.
 • Medicinski fakultet završio u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 • Specijalizaciju iz neurologije završio u Beogradu.
 • Školu ultrazvučne dijagnostike kranio-cervikalnih krvnih sudova (škola neurosonologije -ultrazvučni pregledi krvnih sudova glave u vrata) završio u Specijalnoj Bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“.
 • Uža oblast interesovanja neurologije su glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima.

    Dr Milan Grujić

 • Specijalista interne medicine.
 • Medicinski fakultet  i specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo  u radu s pulmološkim  pacijentima.
 • Načelnik odeljenja bronhologije i invazivne dijagnostike KC Srbije.

   Dr Verica Stanković – Popović

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd.
 • Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

  Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na KCS Beograd.
 • Subspecijalista onkolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Institut za radiologiju i onkologiju Srbije.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz oblasti onkologije.

  Doc. dr Dragan Vasiljević

 • Zaposlen u Instutu za javno zdravlje Kragujevac i profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu katerdra za Higijenu i ekologiju.
 • Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz Higijene završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Postdiplomske studije iz oblasti „Ishrana zdravih i bolesnih“ završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Postdiplomske studije završio u Rimu na Univerzitetu La Sapienza, Katedra za eksperimentalnu medicinu i patologiju.
 • Od 2009. godine je ovlašćeni konsultant za HALAL.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s adultnim pacijentima i decom.

Prim. dr sci med. Zoran M. Tomašević

Naučni saradnik

 • Specijalista interne medicine sa 30 godina iskustva na IORS u oblasti medikalne onkologije.
 • Trenutno zaposlen kao lekar specijalista u Dnevnoj bolnici za hemioterapiju, na poziciji šefa odeska za hemioterapiju, Klinike za medikalnu onkologiju instituta.

Posebni klinički interes

Karcinom dojke, kolorektalni kancer, ginekološki maligniteti, sarkomi, Hodgkin i non-Hodgkin limfomi, suportivna terapija onkoloških bolesnika.

 • Specializacija interne medicine, 1988 – 1992.
 • Subspecijalizacija iz onkologije 2017
 • Magistarske studije iz onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,1996
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2009
 • Načelnik odeljenja kliničke laboratorije 1997-2000
 • Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost IORS, 2000-2010
 • Naučni saradnik, 2010

Članstva

 • Lekarska komora Srbije, 1986.
 • European Society of Oncology (ESO), 1988.
 • Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), 1997.
 • European Society for Medical Oncology (ESMO), 1998.
 • Društvo Srbije za borbu protiv raka, 2001.
 • Central East European Oncology Group (CEEOG), 2002.
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO), 2003.
 • Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS), 2005.

Dr Oliver Radmili

Radiolog

 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu iz oblasti radiologije.

 Dr Vanja Kuljanin

 • Specijalista psihijatrije. Načelnik specijalističko-konsultativne službe u Domu Zdravlja Novi Beograd.
 • Medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Na doktorskim studijama je iz oblasti epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa različitim mentalnim poremećajima koje je sticala radeći u Specijalizovanim psihijatrijskim bolnicama kao i tokom rada u Kliničko Bolničkom centru Zvezdara.
 • Član je Udruženja psihijatara Srbije i sekcije mladih psihijatara Srbije.

Dr Dušan Nejković

Neuropsihijatar

 • Završio Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Beogradu.
 • Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu s pacijentima iz oblasti neurologije i psihijatrije.