Scroll to top

Naš tim

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

   STRUČNO OSOBLJE BOLNICE:

    Olivera M. Nikolić

 • Medicinski fakultet završila u Banjoj Luci
 • specijalizaciju iz Interne medicine završila u Banjoj Luci
 • užu specijalizaciju iz kardiologije završila u Beogradu
 • radila u Opštoj bolnici Doboj, te posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima

Tatjana Bojičić

 • Medicinski fakultet završila u Kragujevcu
 • specijalizaciju iz Interne medicine u Beogradu
 • radila u DZ Lapovo, DZ Medigroup „Kalenić“
 • posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima

Asist dr Dragana Marić

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije. Asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma

Dr Branislava Nedeljković

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Poseduje više od dvadeset godina radnog iskustva u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma
 • Geštalt psihoterapeut- savetnik

Dr Marta Velinović

 • Specijalista pneumoftiziolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma

    KONSULTANTI:

Dr Biljana Šeha

 • Specijalista radiolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju  završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije – Klinika za neurohirurgiju – odeljenje gama nož.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije –Medicinski fakultet Beograd.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konziljuma.

Dr Jana Radojkovic

 • Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka
 • Zaposlena KBC “ Dr Dragiša Mišović- Dedinje”
 • Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Specijalizaciju iz interne medicine završila  na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magisterij iz oblasti endokrinologije zavrsila na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat iz oblasti endokrinologije zavrsila na  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima.

     Dr Vanja Trkulja

 • Specijalista neurologije
 • Zaposlen u Kliničko-Bolničkom centru Zvezdara
 • Radio u Kliničkom centru Istočno Sarajevo
 • Medicinski fakultet završio u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Specijalizaciju iz neurologije završio u Beogradu
 • Školu ultrazvučne dijagnostike kranio-cervikalnih krvnih sudova (škola neurosonologije -ultrazvučni pregledi krvnih sudova glave u vrata) završio u Specijalnoj Bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“
 • Uža oblast interesovanja neurologije su glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima

    Dr. Milan Grujuć

 • Specijalista interne medicine.
 • Medicinski fakultet  i specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom faklultetu  u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo  u radu s pulmološkim  pacijentima.
 • Načelnik odeljenja bronhologije i invazivne dijagnostike KC Srbije.

     Dr. Verica Stanković – Popović

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd
 • Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijelize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

    Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na KCS Beograd
 • Subspecijalista onkolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Institut za radiologiju i onkologiju Srbije
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz oblasti onkologije.