Scroll to top

Prof. dr Mile Vraneš


Kardiohirurg

Prof. dr Mile Vraneš, specijalista opšte i subspecijalista kardiovaskularne hirurgije. Završio Medicinski
fakultet u Beogradu. Specijalizacija na Drugoj hirurškoj klinici. Redovan profesor Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu. Šef katedre za kardiohirurgiju. Poseduje 36 godina iskustva kao
kardiovaskularni hirurg. Preko 5 hiljada operacija na srcu i krvnim sudovima. Brojne publikacije iz
oblasti kardiohirurgije. Član Evropskog kardiovaskularnog udruženja.