Scroll to top

Transfuzija

Sirius Medical | Transfuzija Krvi I Krvnih Derivata

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

transfuzija krvi beograd specijalna bolnica sirius medical

Iako simptomi poput umora, malaksalosti i slabosti mogu biti uzrokovani samom malignom bolesti, ukoliko su posledica anemije kod ovih pacijenata, onda je to jasan razlog za primenu transfuzije. Transfuzija krvi obično ne podrazumeva transfuziju cele krvi, već nekog od njenih sastavnih delova: crvenih krvnih zrnaca, krvnih pločica, plazme, krioprecipitata i veoma retko, belih krvnih zrnaca.

Pacijenti sa malignim oboljenjem najčešće imaju potrebu za transfuzijom eritrocita ili trombocita, zbog toga što tokom primene hemioterapije kostna srž privremeno ne može da stvara nove krvne ćelije.

Kao i svi drugi oblici lečenja, i transfuzija krvi treba da se primenjuje samo onda kada je to zaista neophodno, odnosno kada ne postoji mogućnost podjednako efikasnog alternativnog lečenja.

Bolnica Sirius Medical ima mogućnost za brzu i sigurnu primenu transfuzije kod svih pacijenata sa postojanjem hroničnih bolesti ili maligniteta.