Scroll to top

Radno Vreme

  • Ponedeljak - Nedelja

    00.00 - 24.00

HITNI POZIVI

+381 11 7 555 333

+381 66 860 8884

Naš stručni tim lekara, tehničara i saradnika kao i celokupno osoblje će vas srdačno dočekati u prijatnom ambijentu “Sirius Medical” bolnice , biti vam uvek na usluzi i omogućiti najviši nivo nege pacijenata.

Bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom i palijativnom negom.

Sirius Medical

Sirius Medical

Bolnički dan

  • svakodnevni pregled lekara spec. interne medicine
  • 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara
  • nega i higijena pacijenta (set za ličnu higijenu uključen)
  • 3 obroka i 2 užine prilagođene režimu ishrane pacijenta
  • primena terapije

Za sve informacije pozovite:

+381 11 7 555 333

SIRIUS MEDICAL BEOGRAD

Naše usluge

Sirius Medical

Bolnički dan

Naša bolnica raspolaže sa 12 ležećih postelja, od toga 5 dvokrevetnih soba i 2 apartmana, za smeštaj pacijenata kojima je potrebna nega, pažnja i lečenje. Sobe su opremljene po najvišim svetskim standardima, udobni ležajevi sa antidekubitnim dušecima, maksimalna higijena i briga od strane naših zaposlenih. Sobe su svetle i prostrane, u sobi se nalazi tv prijemnik sa kablovskom televizijom i pristupom internetu. Svakom pacijentu je obezbeđen komfor i privatnost, uslovi za ličnu higijenu i 24h nadzor medicinske sestre i lekara.

Detaljnije
Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje predstavlja pristup lečenju kojim se poboljšava kvalitet života pacijenta suočenog sa neizlečivom bolešću kroz prevenciju i lečenje svih simptoma bolesti: kako fizičkih tako i psihosocijalnih i duhovnih. Po najnovijim preporukama palijativno zbrinjavanje se primenjuje od samog početka lečenja malignih bolesti.

Detaljnije
Dnevna bolnica

U prijatnom ambijentu naše dnevne bolnice pacijenti oboleli od malignih bolesti biće u mogućnosti da dobiju najbolju negu i pomoć od edukovane ekipe lekara i medicinskog osoblja.Dnevna bolnica se prostire na preko 100m2 prostranog i svetlog prostora, pacijenti su pod konstantnim nadzorom lekara i iskusne ekipe medicinskih teničara. Dnevna bolnica je opremljena posebnim anatomskim stolicama namenjenim primeni parenteralne terapije. Poseduje WiFi, kao i kablovsku televiziju, mogućnost slušanja muzike ili korišćenje biblioteke koja je na raspolaganju pacijentima.

Detaljnije

Ambulantni pregledi

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije. Pored stacionarnog dela, bolnica pruža usluge i ambulantnih konsultativnih pregleda, stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, onkologa, hirurga, hematologa, nefrologa, fizijatra), ultrazvučnu dijanostiku (srca, abdomena, krvnih sudova), kao i RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena).

Detaljnije

Laboratorija

Pored bolničkog tretmana, na usluzi svojim korisnicima dajemo na raspolaganje i laboratorijsku dijagnostiku. Vršimo analize iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Sva ispitivanja se izvode na savremenim automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji garantuju preciznost i brzinu.

Detaljnije

Primena Bisfosfonata

Metastatsko oboljenje kostiju je veliki i čest klinički problem kod pacijenata sa uznapredovalim kancerom. Metastaze na kostima najčešče nastaju kod pacijenata sa rakom dojke, multiplim mijelomom, kancerom prostate i pluća. Promene na kostima se javljaju u vidu osteolitičkih, osteoblastnih ili mešovitih metastaza koje su porekla različitih primarnih tumora.

Koštane metastaze klinički mogu da dovedu do bolova u kostima, patoloških fraktura, kompresije spinalnog kanala kao i hiperkalcemije usled maligniteta.

Detaljnije

Transfuzija, anemija

Anemija se često javlja kod pacijenata koji imaju hronične bolesti. Ova vrsta anemije može nastati kako usled hroničnog aktiviranja imunog sistema, tako i usled oboljenja bubrega ili zbog postojanja kancera.

Uzroci ovakve anemije su različiti i najčešće su posledica smanjenog stvaranja eritrocita i/ili poremećaja u metabolizmu gvožđa.

Ukoliko je moguće lečenjem osnovne bolesti popravlja se i anemija, ali ukoliko se radi o postojanju hroničnih ili neizlečivih stanja anemija ostaje kao stalna karakteristika bolesti. Anemija kod pacijenata koji boluju od malignih bolesti uzrokovana je i osnovnom bolesti ali se može javiti i kao posledica primene bilo kog oblika specifične onkološke terapije.

Detaljnije

Dijagnostika

Dijagnostičke pretrage dostupne u našoj bolnici su ultrazvučna dijagnostika, koja podrazumeva ehokardiografiju, ultrazvuk abdomena, urogenitalnog trakta, CDS krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta, ultrazvuk mekih tkiva, dojki itd. Obavljamo i radiografsko snimanje kostiju, abdomena, srca i pluća.Na raspolaganju su i sve dijagnostičke procedure neophodne za dijagnostiku i lečenje internističkih oboljenja (laboratorijske analize, ekg, spirometrija, određivanje BMI i telesnog sastava itd.).

Detaljnije

Ugradnja porta

U lečenju malignih bolesti, većina lekova se primenjuje venskim putem. Dugotrajna primena terapije, a naročito hemioterapije, dovodi do oštećenja perifernih vesnkih krvnih sudova.Port (port a cath) je mali medicinski uređaj koji se sastoji od komorice i katetera. Komorica se ugrađuje ispod kože grudnog koša, a kateter, koji se na nju nastavlja, se plasira u venski sistem, tako da se njegov vrh nalazi na ušću gornje šuplje vene u desnu pretkomoru. Portovi su po dimenzijama mali i ne remete fizički izgled pacijenta.

Detaljnije

O Nama

Sirius Medical Beograd

“Sirius Medical” bolnica se nalazi u Beogradu i specijalizovana za bavljenje internom medicinom. Vršimo dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti onkologije, pulmologije, kardiologije, endokrinologije, bolesti ishrane.

Bolnica poseduje stacionarni deo sa 15 kreveta, opremljen po najvišim svetskim standardima uz 24 časovni nadzor obezbeđen od strane medicinskog osoblja.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije. Pored stacionarnog dela, bolnica pruža usluge i ambulantnih konsultativnih pregleda, stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, onkologa, hirurga, hematologa, nefrologa, fizijatra), ultrazvučnu dijanostiku (srca, abdomena, krvnih sudova), RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena) kao i dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti neurologije.

Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lecenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoc i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata sa uznapredovalom malignom bolešcu.

Bolnica raspolaže mogućnošću primene i specifične onkološke terapije uz stručna mišljenja i nadzor naših vrhunskih onkologa. Sem palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata bavimo se zbrinjavanjem i negom i svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih hroničnih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti ostalih oblika aktivnog lečenja.

Posetite nas

Sirius Medical Beograd