Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Anemija i monofer

Najsvežije vesti

Valvosoft

U najprestižnijem svetskom medicinskom časopisu „The Lancet“ objavljen rad u kom su učestvovali naši lekari U decembu 2023. godine objavljeni

Saznaj više »

Anemija i monofer

Šta je MONOFER? MONOFER je preparat gvožđa koji nam nudi mogućnost nadoknade veće količine gvožđa pri samo jednoj aplikaciji. Prema

Saznaj više »

Šta je MONOFER?

MONOFER je preparat gvožđa koji nam nudi mogućnost nadoknade veće količine gvožđa pri samo jednoj aplikaciji.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, anemija nastaje kada broj eritrocita i kapacitet eritrocita za prenos kiseonika ne zadovoljavaju fiziološke potrebe. Donja vrednost koncentracije hemoglobina za muškarce starije od 15 godina iznosi 130g/L, dok je kod žena u reproduktivnoj dobi donja vrednost koncentracije hemoglobina 120g/L. U organizmu zdravih odraslih osoba nalazi se 3-5g gvožđa. Najveći deo gvožđa se nalazi u hemoglobinu, zatim u mioglobinu. Višak gvožđa  se u organizmu nalazi kao rezervno gvožđe u vidu feritina i hemosiderina u makrofazima jetre, slezine i kostne srži.

Sideropenijska ili hipohromna, mikrocitna anemija je anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa u organizmu. Nastaje usled:

 • nedovoljnog unošenja gvožđa hranom
 • loše apsorpcije (ahlorhidrija, odstranjenje želuca, resekcija želuca, celijačna bolest),
 • povećane potrebe (pubertet, trudnoća, dojenje) i
 • usled povećanog gubitka gvožđa (hronična, mala krvarenja iz digestivnog trakta, čir, hijatusna hernija, divertikuloza, tumori digestivnog trakta, produžena menstrualna krvarenja, tumori materice)

 

Apsolutni manjak gvožđa podrazumeva snižene vrednosti Fe, nizak feritin, sniženu saturaciju transferina i visoku vrednost  TIBC i transferina.

Indikacije za primenu parenteralnog gvožđa

 • Zapaljenske bolesti creva, posebno ulcerozni kolitis
 • Helicobacter pylori infecija, autoimuni gastritis i celijakija
 • Po gastrointestinaloj i bariatrijskoj hirurgiji (feritin < 40)
 • Pacijenti koji zahtevaju brzu korekciju anemije:
 • Pacijenti sa stalnim krvarenjima:
 • Bolesnici sa terminalnim oboljenjem bubrega
 • Bolesnici sa srčanom insuficiencijom
 • Pacijenti starije zivotne dobi

 

Pre odluke o nadoknadi gvožđa intravenskim putem, lekari će pre svega izračunati potrebnu dozu gvožđa. Prilikom davanja gvožđa intravenskim putem moguća je pojava reakcija preosetljivosti, te je neophodno da se primena gvožđa intravenskim putem vrši isključivo pod nadzorom stručnog osoblja.

Monofer je indikovan za lečenje nedostatka gvožđa u sledećim slučajevima:

 • Kada preparati sa gvožđem za oralnu upotrebu nisu efikasni ili se ne mogu primeniti
 • Kada je klinički neophodna brza nadoknada depoa gvožđa

 

Ukoliko su potrebe za gvožđem velike, moguće je dati više doza monofera, nakon procene popunjenosti depoa. Primena leka se vrši isključivo u bolničkim uslovima, pod nadzorom lekara.