Scroll to top

Cenovnik

Cenovnik SIRIUS MEDICAL

Pregledi

PREGLEDI

NAZIV USLUGECENA
Pregled lekara opšte prakse                                           2.500 RSD
Pregled interniste                                                         4.500 RSD
Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom6.800 RSD
Profesorski pregled8.000 RSD
Pregled gastroenterologa5.000 RSD
Pregled pulmologa4.500 RSD
Spirometrija1.600 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom6.500 RSD
Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje dodatno1.000 RSD
Bronhoaspiracija10.000 RSD
Pregled onkologa8.000 RSD
Kontrolni pregled onkologa5.000 RSD
Pregled kardiologa5.000 RSD
Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca6.900 RSD
Pregled neurologa4.500 RSD
Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata9.000 RSD
EKG zapis800 RSD
Pregled endokrinologa5.000 RSD
Pregled ortopeda4.500 RSD
Pregled fizijatra4.500 RSD
Pregled anesteziologa5.000 RSD
Pregled hematologa5.000 RSD
Pregled hirurga4.500 RSD
Pregled proširenih vena nogu5.000 RSD
Pregled nefrologa5.000 RSD
Pregled urologa4.500 RSD
Pregled ORL4.500 RSD
Pregled psihijatra4.500 RSD
Pregled psihologa3.000 RSD
Pregled reumatologa5.000 RSD
Pregled alergologa imunologa5.000 RSD
Pregled dermatologa4.500 RSD
Hitan pregled specijaliste9.000 RSD
Pregled kliničkog lekara na terenu5.000 RSD
Pregled specijaliste na terenu9.000 RSD
Pregled nutricioniste3.000 RSD
Izrada jelovnika/nutricionista2.500 RSD
Pregled konsultanta po pozivu5.100 RSD
Kontrola konsultanta po izboru pacijenta2.700 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana2.100 RSD
Kontrolni specijalistički pregled 2.500 RSD
Kontrolni pregled profesora5.100 RSD
Pregled pred vakcinaciju (odrasli)2.000 RSD
Noćni pregled specijaliste9.000 RSD
Noćni pregled subspecijaliste10.000 RSD
Onkološki konzilijum28.000 RSD
Konzilijarni pregled 20.000 RSD

DIJAGNOSTIKA

NAZIV USLUGECENA
UZ srca4.800 RSD
EHO pleure4.000 RSD
UZ pregled abdomena 4.000 RSD
Kontrolni EHO abdomena2.000 RSD
UZ urotrakta4.000 RSD
UZ pregled štitaste žlezde4.700 RSD
UZ dojki4.700 RSD
Dopler krvnih sudova ruku4.700 RSD
Dopler krvnih sudova nogu4.700 RSD
Dopler krvnih sudova vrata4.700 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva4.700 RSD
RTG srca i pluća3.500 RSD
RTG paranazalnih šupljina2.500 RSD
RTG glave4.000 RSD
RTG obe šake 4.000 RSD
RTG šake2.500 RSD
RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena,  ramena, lakta, kuka, skočnog)2.500 RSD
RTG prstiju2.500 RSD
RTG podlaktice 2.500 RSD
RTG nadlaktice2.500 RSD
RTG karlice s kukovima2.500 RSD
RTG natkolenice2.500 RSD
RTG potkolenice2.500 RSD
RTG oba stopala u dva pravca3.500 RSD
RTG stopala 2.500 RSD
Nativni RTG abdomena3.500 RSD
Opis RTG snimka1.250 RSD

TERAPIJA I INTERVENCIJE

NAZIV USLUGECENA
Ispiranje port a catha2.000 RSD
Ekstrakcija I zaključavanje port a catha2.000 RSD
Plasiranje braunile1.000 RSD
Davanje injekcije i.m-usluga  500 RSD
Davanje injekcije i.v.- usluga800 RSD
Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje dodatno)1.500 RSD
Transfuzija krvi  jedna doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)20.000 RSD
Transfuzija krvi  druga doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)10.000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita-1 doza  (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Transfuzija trombocita – pul (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)42.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (5 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)35.000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (10 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)50.000 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)7.000 RSD
Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije6.000 RSD
Dodatne analize za transfuziju intereakcijaprema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
Dodatne analize za transfuziju tipizacija antigenaprema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
Oksigenoterapija u bolničkim uslovima 24h 6.000 RSD
Oksigenoterapija u bolničkim uslovima /h500 RSD
Davanje humanih albumina7.500 RSD
Infuzija preparata gvožđa i.v.5.000 RSD
Previjanje manje regije u sklopu bolničkog lečenja1.400 RSD
Previjanje srednje regije u sklopu bolničkog lečenja1.900 RSD
Previjanje vece regije u sklopu bolničkog lečenja2.900 RSD
Previjanje, usluga skidanja konaca u sklopu bolničkog lečenja2.200 RSD
Hirurška obrada rane i dekubitus u sklopu bolničkog lečenja8.500 RSD
Plasiranje klasičnog urinarnog katetera2.000 RSD
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera3.000 RSD
Plasiranje nazogastrične sonde5.000 RSD
Skidanje urinarnog katetera1.000 RSD
Kineziterapija 3.000 RSD
Fizikalna terapija 3.000 RSD
Masaža medicinska- parcijalna1.500 RSD
Masaža medicinska- opšta3.000 RSD
Rektalna klizma2.000 RSD

HIRURGIJA

NAZIV USLUGECENA
Hirurško uklanjanje potkožnih promena sa pregledom hirurga11.000 RSD
Incizija apscesa sa pregledom7.000 RSD
Šivenje rane do četiri šava11.630 RSD
Šivenje rane preko četiri šava15.940 RSD
Šivenje rane na licu/glavi11.630 RSD
Skidanje konaca3.000 RSD
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija24.000 RSD
Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)10.000 RSD
Punkcija ascitesa-paracenteza – intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)7.500 RSD
Pleuralna punkcija- intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije)7.500 RSD
Aspiracija2.000 RSD
Merenje glikemije iz prsta200 RSD
Oksimetrija –Dnevna bolnica-Ambulanta300 RSD
Plasiranje CVK  (cena CVK se naplaćuje dodatno)10.000 RSD
Usluga vađenje krvi za acidobazni status (gasne analize), cena obrade krvi se naplaćuje prema cenovniku laboratorije1.000 RSD

Sanitetski prevoz

NAZIV USLUGECENA
Sanitetski prevoz u jednom pravcu6.000 RSD
Sanitetski prevoz u dva pravca 11.000 RSD
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u jednom pravcu10.000 RSD
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u dva pravca17.000 RSD
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda po km200 RSD
Sanitetski prevoz – noćna tarifa8.400 RSD
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda sa pratnjom lekarapozvati radi informacija

BOLNIČKI DANI

NAZIV USLIGECENA
Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi 15.450 RSD
Bolnički dan u apartmanu20.000 RSD
Doplata za intenzivno praćenje prema proceni lekara MONITORING5.950 RSD
Mehanička ventilaciona potpora10.000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev pacijenta10.000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev lekara7.000 RSD
Doplata za boravak u jednokrevetnoj sobi7.000 RSD
Prisustvo pratnje tokom noći10.000 RSD

Dnevna bolnica

Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)5.000 RSD
Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)6.500 RSD
Davanje bisfosfonata (Zomete, Zitomere) – cena leka uključena10.500 RSD
Aplikacija nekomplikovane hemioterapije                                                    10.000 RSD
Aplikacija komplikovane hemioterapije                                                         18.000 RSD
Cena leka sa premedikacijom i uslugom rastvaranja lekapozvati radi informacija
Laboratorijapozvati radi informacija
Medikamentna terapijapozvati radi informacija
Potrošni materijalpozvati radi informacija
Aplikacija parenteralna ishrana-koncentrata (cena koncentrata se naplaćuje dodatno)1.000 RSD


S LIFE – Endoskopske procedure

NAZIV USLUGECENA
Gastroskopija10.000 RSD
Gastroskopija u analgosedaciji14.000 RSD
Kolonoskopija16.000 RSD
Kolonoskopija u analgosedaciji20.000 RSD
Anoskopija1.500 RSD
Polipektomija velikog polipa12.000 RSD
Polipektomija polipa srednje veličine6.000 RSD
Skidanje malog polipa3.000 RSD
Postavljanje hemoklipsa2.500 RSD
Rektosigmoidoskopija8.000 RSD
Rektosigmoidoskopija u analgeziji12.000 RSD
Rektoskopija6.000 RSD
Rektoskopija u analgeziji10.000 RSD
Band ligiranje hemoroida (po gumici)1.700 RSD
Patohistološka analizaprema cenovniku laboratorije

Pozvati radi informacija.