Pregledi

 • NAZIV USLUGE CENA
 • Pregled lekara opšte prakse 2.500 RSD
 • Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom 6.800 RSD
 • Profesorski pregled 8.000 RSD
 • Pregled gastroenterologa 5.000 RSD
 • Pregled pulmologa 5.000 RSD
 • Spirometrija 1.600 RSD
 • Pregled pulmologa sa spirometrijom 6.500 RSD
 • Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje dodatno 1.000 RSD
 • Bronhoaspiracija 10.000 RSD
 • Pregled onkologa 8.000 RSD
 • Kontrolni pregled onkologa 5.000 RSD
 • Pregled kardiologa 5.000 RSD
 • Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca 6.900 RSD
 • Pregled neurologa 5.000 RSD
 • Pregled neurologa (dr Miodrag Manigoda) 7.000 RSD
 • Kontrolni pregled neurologa (dr Miodrag Manigoda) 4.500 RSD
 • Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata 9.000 RSD
 • EKG zapis 1.200 RSD
 • Pregled endokrinologa 5.000 RSD
 • Pregled ortopeda 5.000 RSD
 • Pregled fizijatra 5.000 RSD
 • Pregled anesteziologa 5.000 RSD
 • Pregled hematologa 5.000 RSD
 • Pregled hirurga 5.000 RSD
 • Pregled proširenih vena nogu 5.000 RSD
 • Pregled nefrologa 5.000 RSD
 • Pregled nefrologa (doc. dr Verica Stanković Popović) 8.000 RSD
 • Pregled nefrologa sa ekspertskim ultrazvukom abdomena (doc. dr Verica Stanković Popović) 11.000 RSD
 • Kontrolni pregled nefrologa (doc. dr Verica Stanković Popović) 5.000 RSD
 • Pregled urologa 5.000 RSD
 • Pregled ORL 5.000 RSD
 • Pregled psihijatra 5.000 RSD
 • Pregled psihologa 3.000 RSD
 • Pregled reumatologa 5.000 RSD
 • Pregled alergologa imunologa 5.000 RSD
 • Pregled dermatologa 5.000 RSD
 • Pregled kliničkog lekara na terenu 5.000 RSD
 • Pregled specijaliste na terenu 9.000 RSD
 • Pregled nutricioniste 3.000 RSD
 • Izrada jelovnika/nutricionista 2.500 RSD
 • Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana 2.100 RSD
 • Kontrolni specijalistički pregled 2.500 RSD
 • Onkološki konzilijum 28.000 RSD
 • Konzilijarni pregled 20.000 RSD

Dijagnostika

 • NAZIV USLUGE CENA
 • UZ srca 4.800 RSD
 • EHO pleure 4.000 RSD
 • UZ pregled abdomena 4.000 RSD
 • Kontrolni EHO abdomena 2.000 RSD
 • UZ urotrakta 4.000 RSD
 • UZ pregled štitaste žlezde 4.700 RSD
 • UZ dojki 4.700 RSD
 • Dopler krvnih sudova ruku 4.700 RSD
 • Dopler krvnih sudova nogu 4.700 RSD
 • Dopler krvnih sudova vrata 4.700 RSD
 • Dopler krvnih sudova vrata (dr Miodrag Manigoda) 7.000 RSD
 • Transkranijalni dopler TCD (dr Miodrag Manigoda) 7.000 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva 4.700 RSD
 • RTG srca i pluća 3.500 RSD
 • RTG paranazalnih šupljina 2.500 RSD
 • RTG glave 4.000 RSD
 • RTG obe šake 4.000 RSD
 • RTG šake 2.500 RSD
 • RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena, ramena, lakta, kuka, skočnog) 2.500 RSD
 • RTG prstiju 2.500 RSD
 • RTG podlaktice 2.500 RSD
 • RTG nadlaktice 2.500 RSD
 • RTG karlice s kukovima 2.500 RSD
 • RTG natkolenice 2.500 RSD
 • RTG potkolenice 2.500 RSD
 • RTG oba stopala u dva pravca 3.500 RSD
 • RTG stopala 2.500 RSD
 • Nativni RTG abdomena 3.500 RSD
 • Opis RTG snimka 1.250 RSD

Terapija i intervencije

 • NAZIV USLUGE CENA
 • Ispiranje port a catha 2.000 RSD
 • Ekstrakcija I zaključavanje port a catha 2.000 RSD
 • Plasiranje braunile 1.500 RSD
 • Davanje injekcije i.m-usluga 2.000 RSD
 • Davanje injekcije i.v.- usluga 2.000 RSD
 • Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje dodatno) 3.000 RSD
 • Transfuzija krvi jedna doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 20.000 RSD
 • Transfuzija krvi druga doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 10.000 RSD
 • Terapijska transfuzija trombocita-1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 7.000 RSD
 • Transfuzija trombocita – pul (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 42.000 RSD
 • Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 7.000 RSD
 • Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (5 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 35.000 RSD
 • Terapijska transfuzija krioprecipitata – 1 PUL (10 doza) (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 50.000 RSD
 • Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) 7.000 RSD
 • Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije 8.000 RSD
 • Dodatne analize za transfuziju intereakcija prema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
 • Dodatne analize za transfuziju tipizacija antigena prema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju
 • Oksigenoterapija u bolničkim uslovima 24h 6.000 RSD
 • Oksigenoterapija u bolničkim uslovima /h 500 RSD
 • Davanje humanih albumina 9.000 RSD
 • Davanje proteinskih frakcija plazme 4.000 RSD
 • Infuzija preparata gvožđa i.v. 5.000 RSD
 • Plasiranje klasičnog urinarnog katetera 2.000 RSD
 • Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 3.000 RSD
 • Plasiranje nazogastrične sonde 5.000 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera 1.000 RSD
 • Kineziterapija 3.000 RSD
 • Fizikalna terapija 3.000 RSD
 • Masaža medicinska- parcijalna 1.500 RSD
 • Masaža medicinska- opšta 3.000 RSD
 • Rektalna klizma 4.000 RSD
 • Aplikacija specifične neurološke terapije sa monitoringom 40.000 RSD

Hirurgija

 • NAZIV USLUGE CENA
 • Hirurško uklanjanje potkožnih promena sa pregledom hirurga 11.000 RSD
 • Incizija apscesa sa pregledom 10.000 RSD
 • Šivenje rane do četiri šava 12.000 RSD
 • Šivenje rane preko četiri šava 16.000 RSD
 • Šivenje rane na licu/glavi 12.000 RSD
 • Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija 24.000 RSD
 • Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) 10.000 RSD
 • Punkcija ascitesa-paracenteza – intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) 10.000 RSD
 • Pleuralna punkcija- intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) 10.000 RSD
 • Aspiracija 2.000 RSD
 • Plasiranje CVK (cena CVK se naplaćuje dodatno) 15.000 RSD
 • Usluga vađenje krvi za acidobazni status (gasne analize), cena obrade krvi se naplaćuje prema cenovniku laboratorije 1.000 RSD
 • Ugradnja port a cath sistema (kompletna priprema pacijenta i implant su uključeni u cenu) 180.000 RSD
 • Previjanje manje regije 2.500 RSD
 • Previjanje srednje regije 4.000 RSD
 • Previjanje veće regije 5.000 RSD
 • Previjanje, usluga skidanja konaca 5.000 RSD
 • Hirurška obrada rane i dekubitus 8.000 RSD

Sanitetski prevoz

 • NAZIV USLUGE CENA
 • Sanitetski prevoz u jednom pravcu 6.000 RSD
 • Sanitetski prevoz u dva pravca 11.000 RSD
 • Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u jednom pravcu 10.000 RSD
 • Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u dva pravca 17.000 RSD
 • Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda po km 200 RSD
 • Sanitetski prevoz – noćna tarifa 8.400 RSD
 • Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda sa pratnjom lekara pozvati radi informacija

Bolnički dani

 • NAZIV USLIGE CENA
 • Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi 19.000 RSD
 • Bolnički dan u apartmanu 25.000 RSD
 • Doplata za intenzivno praćenje prema proceni lekara MONITORING 6.000 RSD
 • Mehanička ventilaciona potpora 10.000 RSD
 • Individualna sestrinska nega 10.000 RSD
 • Prisustvo pratnje tokom noći 10.000 RSD

Dnevna bolnica

 • NAZIV USLIGE CENA
 • Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 8.000 RSD
 • Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 6.500 RSD
 • Davanje bisfosfonata (Zomete, Zitomere) – cena leka uključena 14.000 RSD
 • Aplikacija nekomplikovane hemioterapije 12.000 RSD
 • Aplikacija komplikovane hemioterapije 20.000 RSD
 • Cena leka sa premedikacijom i uslugom rastvaranja leka pozvati radi informacija
 • Laboratorija pozvati radi informacija
 • Medikamentna terapija pozvati radi informacija
 • Potrošni materijal pozvati radi informacija

Endoskopske procedure

 • NAZIV USLUGE CENA
 • Gastroskopija 9.000 RSD – 13.000 RSD
 • Gastroskopija u analgosedaciji 15.000 RSD – 19.000 RSD
 • Gastroskopija + Kolonoskopija 22.000 RSD
 • Gastroskopija + Kolonoskopija u analgosedaciji 30.000 RSD
 • Kolonoskopija 13.000 RSD – 17.000 RSD
 • Kolonoskopija u analgosedaciji 19.000 RSD – 23.000 RSD
 • Analgosedacija 6.000 RSD
 • Bronhoskopija 25.000 RSD
 • Patohistološka analiza Po uzorku 4.500 RSD
 • Anoskopija 2.000 RSD
 • Rektoskopija 5.000 RSD
 • Rektosigmoidoskopija 7.500 RSD
 • Band ligiranje hemoroida (po gumici) 2.000 RSD
 • Elektrokoagulacija angiodisplazije 6.500 RSD
 • Polipektomija malog polipa 3.000 RSD
 • Polipektomija srednjeg polipa 7.000 RSD
 • Polipektomija velikog polipa 12.000 RSD
 • Aplikacija hemoklipsa 3.000 RSD
 • Sklerozacija krvareće lezije 5.500 RSD
 • Patohistološki uzorak 3.300 RSD

Dostupni

24 Sata

Za svaku vrstu pomoći

Za sva vaša pitanja dostpuni smo mejlom na koji ćemo odgovoriti u najkraćem roku.