Scroll to top

Cenovnik

10% POPUST NA LEKARSKE PREGLEDE ZA PENZIONERE !

Cenovnik SIRIUS MEDICAL

Pregledi

Pregled lekara opšte prakse2500 RSD
Pregled interniste4500 RSD
Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom6800 RSD
Profesorski pregled8000 RSD
Pregled gastroenterologa5000 RSD
Pregled pulmologa4500 RSD
Spirometrija1600 RSD
Spirometrija sa bronhodilatatorom4500 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom6500 RSD
Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje po cenovniku1000 RSD
Bronhoaspiracija10000RSD
Pregled onkologa7000 RSD
Pregled kardiologa5000 RSD
Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca6900 RSD
EKG zapis800 RSD
Pregled endokrinologa5000 RSD
Pregled hematologa5000 RSD
Pregled neurologa4500 RSD
Pregled endokrinologa5000 RSD
Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata i TCD9000 RSD
Pregled ortopeda4500 RSD
Pregled fizijatra4500 RSD
Pregled anesteziologa5000 RSD
Pregled hirurga4500 RSD
Pregled psihijatra4500 RSD
Pregled psihologa3000 RSD
Pregled nutricioniste3000 RSD
Izrada jelovnika/ nutricionista2500 RSD
Pregled konsultanta po pozivu5100 RSD
Kontrolni konsultanta po izboru pacijenta2700 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana posle prvog pregleda2100 RSD
Kontrolni specijalistički pregled2500 RSD
Kontrolni pregled profesora5100 RSD
Pregled pred vakcinaciju (odrasli)2000 RSD

Onkološki konzilijum                                                                 23000 RSD

Konzilijarni pregled                                                                    10700 RSD

Terapija i intervencije

Plasiranje braunile800 RSD
Davanje injekcije i.m-usluga (lek se naplaćuje po cenovniku)500 RSD
Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje po cenovniku)1500 RSD
Transfuzija krvi i krvnih derivata- jedna doza (usluga obuhvata neophodne analize, interreakciju, trebovanje i aplikaciju krvi i/ili krvnih derivata).13000RSD
Transfuzija krvi  druga doza8000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita-1doza3700 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata3500 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza3500 RSD
Opservacija kod primene transfuzije3500 RSD
Oksigenoterapija u dnevnoj bolnici  (usluga obuhvata oksigenoterapiju, nadzor i boravak u okviru dnevne bolnice)6000 RSD
Davanje humanih albumina7500 RSD
Previjanje manje regije1400 RSD
Previjanje srednje regije1900 RSD
Previjanje veće regije2900 RSD
Previjanje,usluga skidanja konaca2200 RSD
Plasiranje klasičnog urinarnog katetera2000 RSD
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera4000 RSD
Skidanje urinarnog katetera1200 RSD
Kineziterapija- jedan tretman1600 RSD
Masaža medicinska- parcijalna1500 RSD
Masaža medicinska- opšta3000 RSD

Laboratorija

Pozvati radi informacija.

 

 

 

 

 

Dijagnostika

UZ srca4800 RSD
UZ pregled abdomena4000 RSD
UZ pregled štitaste žlezde4700 RSD
Dopler krvnih sudova nogu ili ruku4700 RSD
Dopler krvnih sudova vrata4700 RSD
RTG srca i pluća2000 RSD
RTG paranazalnih šupljina2500 RSD
RTG glave4000 RSD
RTG obe šake4000 RSD
RTG šake2500 RSD
RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena,  ramena, lakta, kuka, skočnog)2500 RSD
TCD4700 RSD
RTG prstiju2500 RSD
RTG podlaktice2500 RSD
RTG nadlaktice2500 RSD
RTG karlice2000 RSD
RTG natkolenice2500 RSD
RTG potkolenice2500 RSD
RTG oba stopala u dva pravca3500 RSD
RTG stopala2500 RSD
Nativni RTG abdomena2000 RSD
Opis RTG snimka1250 RSD

Bolnički dani

Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi  (svakodnevni pregled interniste, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja toaleta, set za ličnu higijenu, primena peroralne terapije)12950 RSD
Bolnički dan u apartmanu  (svakodnevni pregled interniste, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja toaleta, set za ličnu higijenu, primena peroralne terapije, sopstveni toalet, mogućnost boravka pratnje u periodu od 10-20h, mogućnost prisustva pratnje tokom noći uz doplatu)15000 RSD
Doplaza za intenzivno praćenje prema proceni lekara  (24-časovni monitoring, oksigenoterapija, urinarni kateter)5950 RSD
Mehanička ventilaciona potpora10000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev pacijenta  (usluga obuhvata jedan bolnički dan angažovanja)7000 RSD
Individualna sestrinska nega na zahtev lekara (usluga obuhvata jedan bolnički dan angažovanja)7000 RSD
Doplata za boravak u jednokrevetnoj sobi7000 RSD
Prisustvo pratnje tokom noći (ukoliko je pacijent u apartmanu ili sam u dvokrevetnoj sobi, usluga obuhvata smeštaj pratnje uz pacijenta i doručak)6000 RSD
Dnevna bolnica-boravak (obuhvata opšti pregled lekara, nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok, cena leka i usluga aplikacije terapije se dodatno naplaćuju)2000 RSD
Aplikacija suportivne onkološke terapije  (nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku)4000 RSD
Aplikacija hemioterapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku)
Aplikacija komplikovane hemioterapije18000 RSD
Aplikacija nekomplikovane hemioterapije10000 RSD 

Male hirurške intervencije

Hirurško uklanjanje potkožnih promena13000 RSD
Incizija apscesa sa pregledom11630 RSD
Šivenje rane do četiri šava11630 RSD
Šivenje rane preko četiri šava15940 RSD
Šivenje rane na licu/glavi11630 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-manja (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%).8500 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-srednja (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%).11000 RSD
Ambulantna hirurška intervencija-veća (usluga obuhvata intervenciju. Pregled hirurga se naplaćuje u vrednosti od 50%).15200 RSD
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija24000 RSD
Punkcija ascitesa-paracenteza, intervencija6000 RSD
Analiza punktata –prema cenovniku laboratorije
Pleuralna punkcija7500 RSD
Analiza punktata –prema cenovniku laboratorije
Merenje glikemije iz prsta200 RSD
Oksimetrija300 RSD
Plasiranje CVK6000 RSD