Šta je Multipla skleroza (MS)?

Multipla skleroza (MS) je hronično neurološko oboljenje, koje je glavni uzrok funkcionalne onesposobljenosti u populaciji mladog, odraslog stanovništva. Javlja se najčešće kod osoba između 20. i 40. godine života, 2 do 3 puta češće kod žena nego kod muškaraca. U našoj zemlji ima oko 9.000 obolelih od multiple skleroze. Reč je o relativno čestom oboljenju. Na 100.000 stanovnika u regionu Beograda ima više od 100 obolelih. 

Simptomatologija

Simptomatologija multiple skleroze je vrlo raznolika. Početak bolesti može lako biti neprepoznat. Zato je pregled neurologa kod bilo kakvih simptoma koji ukazuju na oštećenje nervnog sistema neophodan.

Dijagnostikovanje multiple skleroze

Dijagnostikovanje multiple skleroze često nije jednostavno, neophodna je saradnja pacijenta i detaljan pregled lekara neurologa.  Proces postavljanja dijagnoze bolesti može se sprovoditi i ambulantno, ali češće se radi u uslovima dnevne bolnice. 

Pravovremena dijagnostika i lečenje su ključni za pacijenta. Bitno je je da neurolog ima znanje i iskustvo u lečenju ovakvih pacijenata.  Procena faktora rizika za brzu progresiju bolesti ključni su na samom početku lečenja, da bi se incijalno predložila i dobila najefikasnija terapija kojom se tok bolesti može kontrolisati i progresija zaustaviti i time sprečiti akumulacija funkcionalne onesposobljenosti, koja ukoliko postoji, neminovno vodi do invaliditeta. 

Osim simptoma bolesti, pacijenti sa multiplom sklerozom suočavaju se i sa čitavim nizom drugih problema na dnevnom nivou, kao što su psihološki, socijalni, radni i drugi.  Pored neurologa, uloga tima lekara, kog čine fizijatar, psiholog, socijalni radnik, ali i lekari drugih specijalnosti, je ključna u rešavanju problema pacijenata. 

Centar za dijagnostiku, lečenje i podršku

Formiranje Centra za dijagnostiku, lečenje i podršku obolelim od multiple skleroze, gde će na jednom mestu pacijentima biti sve dostupno, ima za cilj da omogući stalan pristup lekarima i konstantno praćenje i pravovremeno prepoznavanje simptoma i reagovanje, kako bi pacijenti i njihove porodice imali najviši kvalitet života. 

Specijalna bolnica za interne bolesti “Sirius medical”  nudi vam mogućnost ekspertskog pregleda neurologa ukoliko imate bilo kakve neurološke tegobe, koje bi mogle biti povezane sa multiplom sklerozom. Nakon sprovedene dijagnostike, pravi se mutidiscplinirani tim, koji vodi neurolog dr Miodrag Manigoda, i koji predlaže sve dalje mere lečenja i podrške obolelima od mutiple skleroze.

Svi oni koji već imaju postavljenu dijagnozu, ali imaju teškoće da se vide sa svojim neurologom, kao i pitanja, na koja nemaju odgovore, mogu zakati pregled kod dr Miodraga Manigode.