Scroll to top

Dnevna bolnica

Sirius Medical Beograd| Dijagnostika i Bolničko Lečenje

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Opremljena je po najsavremenijim standardima i namenjena za ambulantno lečenje i zbrinjavanje:

– pacijenata obolelih od malignih bolesti

– pacijenata koji zahtevaju ambulantno zbrinjavanje različitih internističkih stanja

U prijatnom ambijentu naše dnevne bolnice pacijenti oboleli od malignih bolesti biće u mogućnosti da dobiju najbolju negu i pomoć od edukovane ekipe lekara i medicinskog osoblja. Dnevna bolnica raspolaže mogućnošću primene svih vidova simptomatske terapije:

  • Primena antiemetogene terapije
  • Primena hematopoetskih faktora rasta u prevenciji ili terapiji neutropenije nakon primene hemioterapije
  • Terapija bola kao i konsultativni pregledi vezani za edukaciju i savete oko terapije bola
  • Nadoknade krvnih derivata
  • Primena hemioterapije u skladu sa važećim svetskim preporukama
  • Simptomatska terapija kod polineuropatija – primena alfa-lipoinske kiseline intravenski kod polineuropatija (dijabetesne, paraneoplastične, endokrine, alkoholne, toksične i druge) u trajanju od 10-20 dana u sklopu Dnevne bolnice ili stacionara.
  • Simptomatska terapija kod MS – primena pulsne kortikosteroidne terapije kod relapsa multiple skleroze u trajanju 5 dana, u sklopu Dnevne bolnice ili stacionara
  • Simptomatska terapija kod primarnih ili sekundarnih tumora mozga – antiedematozna (osmotski diuretici i kortikosteroidi)
  • Drugi vidovi simptomatske terapije
  • Saveti za antidementnu terapiju, glavobolje, vrtoglavice

Dnevna bolnica raspolaže mogućnošću ambulantnog zbrinjavanja  i primene parenteralne deopstruktivne terapije, primena parenteralne antibiotske terapije i drugih vidova internističke terapije.

Dnevna bolnica se nalazi u Beogradu i prostire na preko 100m2 prostranog i svetlog prostora, pacijenti su pod konstantnim nadzorom lekara i iskusne ekipe medicinskih teničara. Dnevna bolnica je opremljena posebnim anatomskim stolicama namenjenim primeni parenteralne terapije. Poseduje WiFi, kao i kablovsku televiziju, mogućnost slušanja muzike ili korišćenje biblioteke koja je na raspolaganju pacijentima.

Ukoliko postoji  interesovanje u mogućnosti smo i da obezbedimo edukativne seminare iz oblasti onkologije, a namenjene pacijentima i porodicama obolelih.