Scroll to top

Doc. dr Dragan Vasiljević


Epidemiolog

Zaposlen u Instutu za javno zdravlje Kragujevac i profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu katerdra za Higijenu i ekologiju.

Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalizaciju iz Higijene završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postdiplomske studije iz oblasti „Ishrana zdravih i bolesnih“ završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski ispit završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postdiplomske studije završio u Rimu na Univerzitetu La Sapienza, Katedra za eksperimentalnu medicinu i patologiju.

Od 2009. godine je ovlašćeni konsultant za HALAL.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s adultnim pacijentima i decom.