Osnovni podaci
Ime i prezimeDoc. dr Milan Savić
Primarna specijalnostSpec. grudne hirurgije
Iskustvo
Edukacija

Društvene mreže

Biografija

Ass. dr Milan Savić, od 2010. godine radi kao specijalista grudni hirurg na Klinici za grudnu hirurgiju UKCS. Od 2017. godine načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju. Od 2016. godine zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju UKCS. Položio specijalistički ispit 2010. godine, magistarski rad pod nazivom “Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća” položio 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I – IIIa stadijuma” odbranio 2016. godine. Postaje klinički asistent 2018. godine. Pohađao 2019. godine internacionalni VATS uniportalni trening kurs prve kategorije na Univerzitetu Tongi, najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Šangaj, Kina.

Doctors Achievements

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts the word.