Osnovni podaci
Ime i prezimeProf. dr Branko Đurović
Primarna specijalnostSpec. neurohirurgije
Iskustvo
Edukacija

Društvene mreže

Biografija

Prof. dr Branko Đurović, rođen je 31. avgusta 1957. godine u Nišu. Prvi razred osnovne škole završio je u Slatini kod Čačka, odakle su mu roditelji i rođaci i sa majčine i sa očeve strane. Počeo je da radi na Neurohirurškoj klinici Kliničkog Centra Srbije septembra meseca 1984. godine. Specijalistički ispit iz neurohirurgije odbranio je u februaru 1990. godine i postao specijalista neurohirurg. Magisterijum je odbranio 1989. godine, a doktorsku disertaciju 1992. godine. Subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom odbranio je u maju mesecu 1993. godine. Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu postao je 01.novembra 1993. godine, a redovni profesor na istom fakultetu 2012. godine. Akademsku specijalizaciju „Menadžment u zdravstvu“ završio je na FON-u Univerziteta u Beogradu.

Doctors Achievements

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts the word.