Scroll to top

Dr Milan Grujić


Specijalista interne medicine

Specijalista interne medicine. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zaposlen na Kliničkom centru Srbije, načelnik odjeljenja za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku. Autor mnogobrojnih radova iz oblasti pulmologije, kontinuirano se usavršava širom Evrope. Član Udruženja pulmologa Srbije. Posebne oblasti bavljenja su invazivne dijagnostičke metode u pulmologiji, terapijska i dijagnstička bronshoskopija.