Scroll to top

Dr Vladimir Vukov


spec. interne medicine, subspec. onkologije

Rođen 1974. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beorgadu završio decembra 1999.godine. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio maja 2006.god. Subspecijalistički ispit iz onkologije položio juna 2011.godine, rad odbranio novembra 2014.godine.

Aktivno učestvovao u stvaranju Službe Medikalne onkologije KBC Zemun, kao jedan od glavnih osnivača. Od decembra 2013. godine raspoređen na mjestu šefa Odeljenja kliničke onkologije. U periodu rada u KBC Zemun aktivno učestovavo u radu onkološkog Konzilijuma, ordiniranju antineoplastične terapije u ambulatornim i stacionarnim bolničkim uslovima, zbrinjavanju pacijenata od posledica neželjenih efekata citotoksične terapije, palijativnoj terapiji terminalnih pacijenata, uzimao učešće u kliničkim studijama, donosio odluke u vezi organizacije rada Službe medikalne onkologije. Od avgusta 2017.godine zaposlen stalno u Atlas Klinici kao medikalni onkolog.

Tokom perioda 2017-2019 uveo u praksu tehnologiju precizne onkologije implementiranjem moleklarnog profilisanog tumora; postavio procedure i protokole za bezbedno primanje antineoplastične terapije; uspostavio saradnju sa labaratorijama za teranostiku Foundation Medicine INC Boston, R.G.C.C Basel-SWISS, IPG Oncoshare Brisel, GenomaLab Milano u cilju određivanja i sprovođenja personalizovane antineoplastične terapije; obezbjeđivanje programa podrške za nabavku savremene „target“ terapije Roche, AMICUS, Pharma Swiss.