Šta je fizikalna medicina i rehabilitacija?

To je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, lečenjem fizičkih i funkcionalnih poremećaja lokomotornog (mišića, zglobova, kostiju, ligamenata), nervnog sistema, koje su posledica različitih poremećaja. Fizikalna medicina deluje prirodnim agensima, kao što joj i samo ime govori fizis- priroda i osposobljava pacijenta za normalne aktivnosti.

Lekari koji se bave fizikalnom medicinom i rehabilitacijom se zovu fizijatri. Pored lekara neizostavni članovi tima su fizioterapeuti koji primenju terapiju propisanu od strane lakra.

U našoj ustanovi fizikalna terapija se najčešće primenjuje kod pacijenata nakon povreda ili ortopedskih operacija, zatim kod neuromišićnih oboljenja, lečenje akutnog i hroničnog bola, kod reumatoloških oboljenja, a u skorije vreme sve više je zastupljenost fizikalne medicine i u drugim oboljenjima kao što su rehabilitacija kardioloških, pulmoških i onkoloških bolesnika. Fizikalna medicina ima značajno mesto i kod pacijenata nakon neurohirurških i kardiohirurških operacija. Rana rehabilitacija je ključ uspeha za dostizanje sposobnosti funkcionisanja i poboljšanja kvaliteta života.

Pregled fizijatra podrazumeva uzimanje anameze o prirodi tegoba, pregled postojeće medicinske dokumentacije i potom ukoliko je potrebno uputiće se pacijent na dodatnu dijagnostiku koja može da bude ultrazvučna, radiološka dijagnostika, EKG, EEG, EMNG, CT, MR, te konsultacije drugih specijalista kao što su ortopedi, neurolozi, kardiolozi.

Fizikalna medicina koristi prirodne (voda, toplota) i veštačke (svetlost, električne i zvučne) agense i energije za lečenje. Terapija može da bude fototerapija, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, termoterapija, hidroterapija i druge, ali kraljica fizikalne medicine je kineziterapija. Cilj terapije je da se smanje postojeći simptomi u vidu bola, otoka, zapaljenskih reakcija i postigne regeneracija tkiva.

U našoj bolnici se radi fizikalna terapija postoperativnih stanja nakon ortopedskih, neurohirurških, kardiohirurških operacija, rehabilitacija gerijatrijskih, neuroloških, ali i onkoloških pacijenata.

Fizikalna medicina kod onkoloških pacijenata

Onkološki pacijenti se svakodnevno susreću sa novim poteškoćama koje remete kvalitet života. Tegobe koje remete kvalitet života su umor, gubitak kondicije, bol, oštećenja nerava, limfedemi, inkontinencija, ali i depresija i anksioznost. Cilj onkološke fizikalne terapije je da povrati snagu i vrati volju, da pacijenti budu samostalniji u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da se pomogne da se savladaju sve poteškoće koliko bolest i stanje pacijenta to dozvoljava i da se raduju svim aktivnostima sa svojim bližnjima.

Palijativna rehabilitacija ima za cilj da smanji neželjene efekta dugog ležanja i nepokretnosti tako što omogućava smanjenje bola, prevenciju dekubita i kontraktura mišića i ligamenata, ali i psihološka podrška terapeuta ima značajno mesto kako pacijentu tako i njegovoj porodici.

Pored primene svih ovih prirodnih energija, na putu ozdravljenja i poboljšanja kvaliteta života je važna empatija, podrška i razumevanje terapeuta i pružanje individualnog pristupa svakom pacijentu.