Scroll to top

Jelena Tošić Dragović


Specijalista interne medicine

Specijalista interne medicine sa više od 10 godina rada i istraživačkim iskustvom u oblasti nefrologije. Zaposlena kao specijalista interne medicine na odeljenju peritonealne dijalize u Univerzitetskom bolničkom centru Zvezdara u Beogradu. Polje interesovanja – peritonealna dijaliza, hemodijaliza, glomerulonefritis, traumatske povrede bubrega.

Od 2018. godine radi kao asistent na katerdri interne medicine, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učesnik u brojnim kliničkim istraživanjima, autor naučnih radova objavljivanih u domaćim i inostranim časopisima.