Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lecenjem raka.

Neurologija

Neurologija je medicinska grana koja proučava nervni sistem i poremećaje.

Kardiologija

Kardiologija se bavi dijagnozom i lečenjem srčanih oboljenja i poremećaja.

Pulmologija

Pulmologija je specijalnost koja se bavi dijagnozom i lečenjem bolesti pluća.

Gastroenterologija

Gastroenterologija je oblast medicine posvećena digestivnom traktu i njegovim bolestima.

Radiologija

Radiologija je medicinska disciplina koja koristi slikovne metode za dijagnozu bolesti.

Palijativna medicina

Palijativna medicina je grana medicine koja dobija sve više značaja u svetu.

Bolničko lečenje

Sirius Medical pruža nežnu brigu i vrhunsku negu tokom bolničkog lečenja.

Endoskopija

Endoskopija je dijagnostička i terapijska procedura za pregled unutrašnjih organa.

Transfuzija

Transfuzija je proces prenosa krvi ili njenih komponenti pacijentu radi lečenja.

Laboratorija

Na usluzi svojim korisnicima dajemo na raspolaganje i laboratorijsku dijagnostiku.

Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehabilitacija je terapija koja pomaže pacijentima nakon povreda ili bolesti.

We are pleased to offer you the chance to have the healthy

Meet Our Specialist

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right

Dental Hygiene

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Tooth Fillings

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Root Canals

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Root Canals

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Pediatric Dentistry

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Oral Surgery

Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles.

Dostupni

24 Sata

Za svaku vrstu pomoći

Za sva vaša pitanja dostpuni smo mejlom na koji ćemo odgovoriti u najkraćem roku.