Scroll to top

O Nama

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Specijalna bolnica Sirius Medical Beograd“Sirius Medical” je bolnica koja se nalazi u Beogradu, a specijalizovana je za bavljenje internom medicinom. Vršimo dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti onkologije, pulmologije, kardiologije, endokrinologije, bolesti ishrane.

Bolnica poseduje stacionarni deo sa 15 kreveta, opremljen po najvišim svetskim standardima uz 24 časovni nadzor obezbeđen od strane medicinskog osoblja.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije. Pored stacionarnog dela, bolnica pruža usluge i ambulantnih konsultativnih pregleda, stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, onkologa, hirurga, hematologa, nefrologa, fizijatra), ultrazvučnu dijanostiku (srca, abdomena, krvnih sudova), RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena) kao i dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti neurologije.

Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lečenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoć i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata sa uznapredovalom malignom bolešću.

Sirius Medical BeogradBolnica raspolaže mogućnošću primene i specifične onkološke terapije uz stručna mišljenja i nadzor naših vrhunskih onkologa. Sem palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata bavimo se zbrinjavanjem i negom i svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih hroničnih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti ostalih oblika aktivnog lečenja.

Bolnica je smeštena u mirnom delu na periferiji Beograda, u naselju Krnjača, sto predstavlja još jednu od mnogobrojnih pogodnosti s obzirom da našim pacijentima garantuje privatnost, komforne uslove kao i nesmetane posete članova porodice. U blizini bolnice je i stanica Beovoz kao i autobusko stajalište. Bolnica poseduje svoj parking.

Naš stručni tim lekara, tehničara i saradnika kao i celokupno osoblje će vas srdačno dočekati u prijatnom ambijentu “Sirius Medical” bolnice , biti vam uvek na usluzi i omogućiti najviši nivo nege pacijenata.

Kako pacijenti u terminalnoj fazi bolesti imaju narušen kvalitet života, poseban akcenat se stavlja na poboljšanje kvaliteta života pacijenata i naše specijalizovano osoblje je tu da sem garantovane nege aktivno pruži i podršku, ulepša dan vedrim raspoloženjem, toplim rečima i razumevanjem. U lečenje naših pacijenta aktivno su uključeni i fizioterapeuti, nutricionista i psiholog.

Naš tim

Upoznajte se sa našim timom eminentnih stručnjaka u svojim oblastima

Dr Olivera M. Nikolić

Spec. interne medicine – kardiolog

Dr Snežana Komenovic

Spec. interne medicine – kardiolog

Prim. dr sci. med. Zoran M. Tomašević

Specijalista interne medicine – onkolog

Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević

Specijalista interne medicine – onkolog

Dr Biljana Šeha

Radijacioni onkolog

Doc. dr Dragana Marić

Spec. interne medicine – onkolog

Dr sci. med. Marta Velinović

Specijalista pneumoftiziolog

Dr Milan Grujić

Spec. interne medicine – bronholog

Prof. dr Tatjana Novaković

Spec. interne medicine – endokrinolog

Dr sci. med. Jana Radojković

Spec. interne medicine – endokrinolog

Prim. dr sci. med. Verica Stanković – Popović

Spec. interne medicine – nefrolog

Dr Dragan Kalem

Spec. interne medicine – gastroenterohepatolog

Dr Dušica Vrinić Kalem

Spec. interne medicine – gastroenterohepatolog

Dr Petrana Lazarević

Lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Prof. dr Miroslav Marković

Vaskularni hirurg

Ass. dr Milan Savić

Spec. opšte hirurgije, subspec. grudne hirurgije

Dr Zoran Spasić

Spec. opšte hirurgije, subspec. grudne hirurgije

Dr Srđan Vugdelic

Spec. opšte hirurgije

Dr Aleksandar Janjic

Spec. urologije

Dr Goran Savić

Spec. urologije

Ass. dr Radmila Karan

Spec. anesteziologije sa reanimatologijom

Prim. dr Nataša Kovačevič-Kostić

Spec. anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Vanja Kuljanin

Specijalista psihijatrije

Dr Dušan Nejković

Neuropsihijatar

Lokacija

Sirius Medical Beograd