Scroll to top

Palijativno zbrinjavanje

Sirius Medical Beograd - Palijativna Nega Bolesnika

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Palijativno zbrinjavanje i nega pacijenta suočenog sa neizlečivom bolešću kroz prevenciju i lečenje svih simptoma bolesti

Palijativno zbrinjavanje predstavlja pristup lečenju kojim se poboljšava kvalitet života pacijenta suočenog sa neizlečivom bolešću kroz prevenciju i lečenje svih simptoma bolesti: kako fizičkih tako i psihosocijalnih i duhovnih. Po najnovijim preporukama palijativna nega i zbrinjavanje se primenjuje  od samog početka lečenja malignih bolesti.

Naša bolnica je u mogućnosti da obezbedi palijativno zbrinjavanje i pacijenata  u ranim fazama malignih bolesti,  kroz vanbolničko lečenje po principu Hospisa. Naš tim profesionalaca ima cilj da pomogne pacijentima sa malignitetom kroz mogućnost ambulantne primene svih oblika simptomatske terapije u dnevnoj bolnici. Cene palijativne nege i zbrinjavanja pacijenata u našoj bolnici možete pogledati ovde.

Nega umirućeg pacijenta nije jednostavna.  Kada porodica zna da je pacijent u terminalnoj fazi bolesti i da su iscrpljene sve terapijske opcije, često se odlučuje za zbrinjavanje obolelih u bolničkim uslovima. Mnogi pacijenti zahtevaju 24-časovnu negu u bolničkim uslovima sa  ciljem olakšavanja simptoma, terapije bola i primene celokupne simptomatske terapije. Naš bolnički deo raspolaže mogućnošću pružanja celokupne nege i lečenja pacijenata u terminalnoj fazi malignih kao i drugih hroničnih bolesti.