Scroll to top

Primena Bisfosfonata

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Metastatsko oboljenje kostiju je veliki i čest klinički problem kod pacijenata sa uznapredovalim kancerom. Metastaze na kostima najčešče nastaju kod pacijenata sa rakom dojke, multiplim mijelomom, kancerom prostate i pluća. Promene na kostima se javljaju u vidu osteolitičkih, osteoblastnih ili mešovitih metastaza koje su porekla različitih primarnih tumora.

Koštane metastaze klinički mogu da dovedu do bolova u kostima, patoloških fraktura, kompresije spinalnog kanala kao i hiperkalcemije usled maligniteta.

Ova stanja često zahtevaju zbrinjavanje radioterapijom ili hirurgijom, što sve može voditi ka daljem pogoršanju kvaliteta života kod ovih pacijenata. Obzirom da je kod ovih pacijenata terapija bola i kontrola skeletnih metastaza uz smanjenje rizika od komplikacija glavni terapijski cilj, Bisfosfonati su postali standard terapije i jedan od osnovnih vidova lečenja koštanih metastaza kod pacijenata sa malignitetom.

Bisfosfonati se daju kao i.v. infuzija na 3-4 nedelje.

Najčeće primenjivani preparati su zolendronska kiselina (Zometa – Novartis, Zitomera – Actavis, Zoledronic acid Teva) i ibandronat (Bondronat – Roche).

Bolnica Sirius Medical ima mogućnost za brzu i sigurnu primenu Bisfosfonata  kod  pacijenata sa postojanjem metastaza na kostima.