Šta predstavlja imuni sistem?


Imuni sistem predstavlja skup ćelija, tkiva i organa koji služe za odbranu organizma od spoljnih agenasa. Pod spoljnim agensima se podrazumevaju mikroorganizmi, strane čestice ali i maligne ćelije od kojih se štiti organizam. Doktor Vilijam Koli, lekar iz Njujorka, se smatra začetnikom imunoterapije. Lečeći pacijenta koji je u isto vreme bolovao od sarkoma i erizipela (crvenog vetra), primetio je poboljšanje opšteg stanja pacijenta nakon infekcije, što ga je navelo na pomisao da imuni sistem može uticati na sam ishod maligne bolesti. Pamti se po lečenju malignih bolesti takozvanim bakterijskim ’koktelima’, poznatijim kao Kolijevi toksini.

Danas, uz pomoć modernih tehnologija rekombinantne DNK, u upotrebi je velika grupa lekova, pod zajedničkim nazivom biološka terapija. Imuni sistem treba da prepozna ćelije raka kao abnormalne, ali to ne čini uvek. Ćelije raka mogu razviti sposobnost skrivanja od ćelija imunog sistema, ili mogu da onesposobe ili inhibiraju delovanje ćelija imunog sistema. Cilj biološke terapije je da podstakne imuni sistem da prepozna i ubije ćelije raka. Imunoterapija predstavlja deo biološke terapije, a nekoliko vrsta imunoterapije se koristi za lečenje raka:

  1. Immune checkpoint inhibitors lekovi koji blokiraju imunološke kontrolne tačke. Ove kontrolne tačke su normalan deo imunog sistema i sprečavaju da imunološki odgovori budu prejaki. Blokirajući ih, ovi lekovi omogućavaju imunim ćelijama da jače reaguju na rak.
  2. Monoklonska antitela, proteini imunog sistema stvoreni u laboratoriji koji su dizajnirani da se vežu za specifične mete na ćelijama raka. Neka monoklonska antitela obeležavaju ćelije raka tako da će ih imuni sistem bolje videti i uništiti.
  3. Vakcine za lečenje, koje deluju protiv raka tako što podstiču odgovor vašeg imunološkog sistema na ćelije raka. Vakcine za lečenje se razlikuju od onih koje pomažu u prevenciji bolesti.
  4. Modulatori imunog sistema, koji pojačavaju imuni odgovor tela protiv raka. Neki od ovih agenasa utiču na određene delove imunog sistema, dok drugi utiču na imuni sistem na opštiji način.

U bolnici “Sirius Medical” već dugi niz godina dajemo različite imunološke i biološke lekove, pratimo naše pacijente, i deo smo multicentričnih internacionalnih studija kojima se prati efikasnost i poželjni i nepoželjni efekti  ovih terapijskih modaliteta.