Scroll to top

Prof. dr Branko Đurović


Neurohirurg

Prof. dr Branko Đurović, rođen je 31. avgusta 1957. godine u Nišu. Prvi razred osnovne škole
završio je u Slatini kod Čačka, odakle su mu roditelji i rođaci i sa majčine i sa očeve strane.
Počeo je da radi na Neurohirurškoj klinici Kliničkog Centra Srbije septembra meseca 1984.
godine. Specijalistički ispit iz neurohirurgije odbranio je u februaru 1990. godine i postao
specijalista neurohirurg. Magisterijum je odbranio 1989. godine, a doktorsku disertaciju 1992.
godine. Subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom odbranio je u maju
mesecu 1993. godine.
Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu postao je 01.novembra 1993. godine, a redovni
profesor na istom fakultetu 2012. godine. Akademsku specijalizaciju „Menadžment u zdravstvu“
završio je na FON-u Univerziteta u Beogradu.