Scroll to top

Prof. dr Tatjana Novaković


Spec. interne medicine - endokrinolog

Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, redovni profesor na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Prištini. Završila Medicinski fakultet 1990. godine, 1999. godine odbranila
doktorsku disertaciju. Zaposlena na Kliničkom centru Priština od 1996. godine, a od 2011. godine
zaposlena kao redovni profesor na Univerzitetu u Prištini. Posebne oblasti interesovanja i bavljenja su
diabetes mellitus tip I i II, bolesti poremećaja metabolizma masti, gojaznost, kao i oboljenja štitaste
žlezde. Autor brojnih radova u domaćim i inostranim časopisima.