Šta je pulmologija?

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog
sistema. U razvijenim zemljama ove bolesti su uzrok smrti u 10% slučajeva.
Tri najčešća oboljenja:

  1. tumori pluća
  2. hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
  3. pneumonije (upale pluća)

Faktori sredine u kojoj živimo (aerozagađenje, prašina, buđ, grinje…) i radno okruženje
(industrijski gasovi i pare…), loše navike (poput pušenja) doveli su do porasta broja obolelih od
plućnih oboljenja.

Šta podrazumeva pulmološki pregled?

U Sirius Medical bolnici moguće je obaviti pregled i kontrolu pacijenata koji imaju neko
pulmološko oboljenje. Pulmološki pregled podrazumeva pregled lekara specijaliste pulmologa ili
pneumoftiziologa, i podrazumeva uzimanje anamneze, potom klinički pregled (auskultacija,
perkusija). Ukoliko se proceni da je neophodno, u našoj bolnici je moguće obaviti i rentgensko
snimanje pluća. Mogu se uraditi i analize krvi (krvna slika, faktori hemostaze, biohemijski
parametri, ali i specifični tumorski markeri, ili gasne analize). U sklopu dijagnostike i praćenja
nekih oboljenja pluća (HOBP, astma) moguće je uraditi i merenje funkcionalnih parametara
plućne funkcije, poznate kao spirometrija (test kojim se ispituje funkcionalni kapacitet pluća).

 

Koji su simptomi?

Rak pluća čini četvrtinu svih karcinoma kod muškaraca, a kod žena je na trećem mestu, iza
karcinoma dojke i karcinoma debelog creva. Pojava simptoma poput kašlja, iskašljavanja,
zamaranja, ili uznapredovalih simptoma poput gušenja ili čestih upala pluća, potom
iskašljavanje krvi zahtevaju pregled lekara specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa. Pacijent
kome se postavi sumnja na postojanje malignog oboljenja pluća se upućuje na dodatnu
dijagnostiku (rentgen pluća, CT pluća). Sledeći korak je uzimanje uzorka tumorskog tkiva koje se
uglavnom radi bronhoskopijom. Bronhoskopija je endoskopska dijagnostička i terapijska
procedura kojom se pomoću savitljivog endoskopa (crevo na čijem je vrhu izvor svetla i kamera)
ulazi kroz usta, dušnik i male disajne puteve u plućno tkivo i vrši pregled i uzimanje uzorka tkiva.
Uzeti uzorak se šalje na patohistološku obradu, a sada postoje i mogućnosti genetskih
ispitivanja tkiva. Nakon postavljanja dijagnoze, lekar odlučuje o modalitetu lečenja pacijenta
(hirurško lečenje, zračenje ili hemoterapija). Naši specijalisti (pulmolozi, bronholozi, onkolozi,
radiolozi) uvek detaljno analizaruju svakag pacijenta ponaosob. Sve navedene procedure se
mogu uraditi u našoj ustanovi.

Dijagnostika

U našoj ustanovi je moguće pod kontrolom ultrazvuka, učiniti evakuaciju tečnosti iz
pleuralnog prostora, (poznat i kao ,,pleuralni izliv“). Često se javlja kod tumora pluća ili plućne
maramice, ali i kod nekih ,,neplućnih“, sistemskih bolesti. Ovako evakuisanu tečnost moguće je
dalje laboratorijski ispitati.

Kada su u pitanju pneumonije (upale pluća), moguće je iste dijagnostikovati (pregled
pulmologa, RTG grudnog koša, laboratorijske analize), ali i lečiti (specifična antibiotska terapija,
oralnom ili parenteralnom primenom) i kontrolisati. Moguće je primeniti i terapiju inhalacijama,
kortikosteroidima, ali i kiseoničnom terapijom, sve u zavisnosti od faze bolesti.

Sve navedeno, može se sprovesti ambulantno, ali i hospitalizacijom u našoj ustanovi.