Scroll to top

Terapija koštanih metastaza

S Life - primena bisfosfonata uz nadzor stručnjaka iz oblasti onkologije

Ordinacija specijalizovana za bavljenje internom medicinom

Bisfosfonati su grupa lekova koja koči aktivnost osteoklasta i na taj način blokira razgradnju kostiju. Mogu biti u obliku tableta (ibandronat, klodronat, alendronat) ili u vidu intravenske infuzije.

Primena bisfosfonata u ordinaciji u BeogradZoledronska kiselina (zoledronat) je najnoviji bisfosfonat. Dolazi u obliku infuzijskog rastvora, a koristi se za lečenje maligne hiperkalcijemije, za prevenciju skeletnih incidenata (prelomi i sl.) kod pacijenata sa metastazama tumora prostate, pluća, dojke, bubrega i multiplog mijeloma u kostima.

Jednokratna 15 minutna intravenska infuzija zoledronske kiseline pokazala se boljom opcijom za lečenje od oralnog bisfosfonata klodronata – efikasnost je bolja, brži je nastup delovanja, sa dužom remisijom bolesti. Temelj njegove bolje delotvornosti je jednistvena hemijska struktura i intravenska primena.

Smatra se da zoledronatna kiselina ima i direktno antitumorsko delovanje na tumorske ćelije. Za razliku od nje, oralni bisfosfonati zahtevaju svakodnevnu primenu tokom dva meseca i poseban režim uzimanja. Osim toga, oralna primena bisfosfonata povezana je sa probavnim tegobama, što kod pacijenata uzrokuje lošu saradnju u lečenju, dok kod zoledronatna to nije slučaj. Zoledronatna kiselina se primenjuje jednom mesečno.

Vitamin D i preparati kalcijuma se često koriste uz bisfosfonate kao dopunsko lečenje. Uz to, kod obolelih je neophodna promena stila života, bez konzumiranja alkohola, cigareta, kao i redovna fizička aktivnost.

Studije i istraživanja su pokazali da primena bisfosfonata kod bolesnika sa koštanim metastazama, smanjuje rizik od nastanka koštanih komplikacija. Pritom se misli na rizik od preloma kostiju, kompresiju kičmene moždine, potrebu za operacijom i zračenjem zahvaćene kosti. Takođe, ovi lekovi snižavaju nivo kalcijuma u krvi kod pacijentkinja sa hiperkalcemijom koja nastaje kao posledica nastanka koštanih metastaza.

Pored toga, ovi lekovi snižavaju i bol. Primenjeni samostalno ili u kombinaciji sa drugim vidovima lečenja, sistemskom terapijom (citostatici, hormonska terapija) mogu smanjiti tumorsku masu i u kostima i u mekim tkivima, mogu sprečiti nastanak novih krvnih sudova tumora, invaziju i lepljenje tumorskih ćelija za kost i podsticati umiranje tumorskih ćelija.

Međutim, nema dokaza da bisfosfonati sprečavaju nastanak koštanih metastaza, niti da produžavaju preživljavanje obolelih.

Neželjene reakcije:

Jedna od retkih, ali najtežih negativnih efekata primene bisfosfonata je osteonekroza kostiju vilice. U pitanju je pojava nekroze kosti u usnoj šupljini koja ne zaceljuje ni nakon 6 do 8 nedelja, uprkos lečenju. Faktor rizika za nastanak osteonekroze kostiju vilice je vađenje zuba za vreme terapije bisfosfonatima, a stimulisana je infekcijom okolnog područja. Iz tog razloga je potrebno, pre početka terapije bisfosfonatima sanirati sve procese u vilici i na zubima i redovno održavati higijenu usne duplje, kako bi se smanjio rizik od ove pojave.

U tereapiji osteonekroze kostiju vilice se primenjuju: analgetici, antibiotici, antibakterijski rastvori za ispiranje usne duplje, debridman sa hirurškim čišćenjem zahvaćenog tkiva. Uznapredovali i uporni slučajevi bolesti se leče hirurškim putem i hiperbaričnom komorom.

Druga nuspojava koja se javlja kod intravenske primene bisfosfonata je bubrežna insuficijencija ili zatajivanje bubrežne funkcije. Ova pojava je češća kod pacijentkinja sa uznapredovalim malignim tumorom dojke, uz istovremenu primenu hemoterapije ili drugih lekova koji imaju štetno dejstvo na bubrege, kao i kod pacijentkinja sa nekom drugom hroničnom bolešću bubrega, visokim pritiskom i šećernom bolesti. Iz tog razloga je potrebno pažljivo pratiti funkciju bubrega za vreme primene bisfosfonata.

S Life ordinacija Vam nudi mogućnost primene bisfosfonata u prijatnom ambijentu uz nadzor stručnjaka iz oblasti onkologije.