Šta je transfuzija?

Transfuzija podrazumeva uzimanje krvi davaoca, obradu krvi i potom primenu adekvatnih krvnih derivata pacijentima, tj. primaocima kojima je potrebna. Zahvaljujući napretku medicine, transfuzija je sigurna terapijska procedura koja nema česte komplikacije i vrlo često je životno značajna. Najčešći razlozi za transfuziju su povrede koje dovode do gubitka krvi, hirurške intervencije, stečene ili urođene bolesti poput anemije, hemofilije, malignih oboljenja i hematoloških oboljenja.  Transfuzija krvi obično ne podrazumeva transfuziju cele krvi, već nekog od njenih sastavnih delova: crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), krvnih pločica (trombocita), plazme, krioprecipitata i veoma retko, belih krvnih zrnaca.

Transfuzija je sigurna procedura koja se vrši u bolničkim uslovima. Nakon uzimanja uzorka krvi, adekvatne obrade i pripreme derivata, vrši se klinički pregled pacijenta. Sama transfuzija traje od jedan do tri sata. Najčešće komplikacije transfuzije su alergijske reakcije, kada se prekida procedura i daju adekvatni lekovi.

Kao i svi drugi oblici lečenja, i transfuzija krvi treba da se primenjuje samo onda kada je to zaista neophodno, odnosno kada ne postoji mogućnost podjednako efikasnog alternativnog lečenja.

Anemija je jedna od najčešćih indikacija za transfuziju. Često se javlja kod pacijenata koji imaju hronične bolesti. Ova vrsta anemije može nastati kako usled hroničnog aktiviranja imunog sistema, tako i usled oboljenja bubrega ili zbog postojanja kancera. Uzroci ovakve anemije su različiti i najčešće su posledica smanjenog stvaranja eritrocita i/ili poremećaja u metabolizmu gvožđa. Ukoliko je moguće lečenjem osnovne bolesti popravlja se i anemija, ali ukoliko se radi o postojanju hroničnih ili neizlečivih stanja anemija ostaje kao stalna karakteristika bolesti. Anemija kod pacijenata koji boluju od malignih bolesti uzrokovana je i osnovnom bolesti, ali se može javiti i kao posledica primene bilo kog oblika specifične onkološke terapije. Za korigovanje anemije kod ovih pacijenata mogu se davati preparati gvožđa, može se primeniti i rekombinantni eritropoetin (EPO) a ponekada je potrebno reagovati i primenom transfuzije. Iako simptomi poput umora, malaksalosti i slabosti mogu biti uzrokovani samom malignom bolesti, ukoliko su posledica anemije kod ovih pacijenata onda je to jasan razlog za primenu transfuzije.

Bolnica Sirius Medical ima mogućnost za pravovremenu i sigurnu transfuziju svih derivata krvi. Ukoliko imate nedoumice oko toga kada je potrebna transfuzija ili o uticaju pojedinih lekova na parametre krvne slike, naši hematolozi i celokupan lekarski tim su tu 24h za Vas.