U lečenju malignih bolesti, većina lekova se primenjuje venskim putem. Dugotrajna primena terapije, a naročito hemioterapije, dovodi do oštećenja perifernih vesnkih krvnih sudova.

ŠTA JE PORT?

Port (port a cath) je mali medicinski uređaj koji se sastoji od komorice i katetera. Komorica se ugrađuje ispod kože grudnog koša, a kateter, koji se na nju nastavlja, se plasira u venski sistem, tako da se njegov vrh nalazi na ušću gornje šuplje vene u desnu pretkomoru. Portovi su po dimenzijama mali i ne remete fizički izgled pacijenta.

PREDNOSTI?

 • Poboljšava kvalitet života pacijenta
 • pacijenti štite svoje vene;
 • preko porta se mogu uzimati uzorci krvi za sve analize
 • primena svih vrsta terapije (hemioterapije, transfuzije, antibiotici, rastvori)
 • lak i jednostavan pristup;
 • bezbedniji od centralnog venskog katetera

Ugrađen port omogućava pacijentima da nastave sa svakodnevnim aktivnostima – plivanje, tuširanje, fizički rad itd.

Pacijenti sa portom mogu da se podvrgnu svim dijagnostičkim procedurama (rentgen, magnetna rezonanca, CT…).

KOLIKO PORT MOŽE DA TRAJE I DA LI POSTOJE KOMPLIKACIJE?

Port može da traje mesecima, čak i godinama. Silikonska membrana na komorici porta se može ubosti nekoliko hiljada puta, a da ne promeni svoje karakteristike.

Najčešće komplikacije koje se mogu javiti nakon ugradnje:

 • krvarenje (obično je minimalno i ne traje dugo)
 • infekcija odmah nakon ugradnje (nizak rizik)
 • pneumotoraks
 • embolija
 • infekcije više od nedelju dana nakon ugradnje porta
 • tromboza porta

KAKO SE UGRAĐUJE PORT?

Procedura se izvodi u analgosedaciji uz lokalnu anesteziju. Izvode je anesteziolog i hirurg. Intervencija traje oko sat vremena. Nakon 24 sata pacijent može da počne sa primenom terapije preko porta.