Scroll to top

O Nama

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

„Sirius Medical“ je bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom. Vršimo dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti onkologije, pulmologije, kardiologije, endokrinologije, bolesti ishrane.

Bolnica poseduje stacionarni deo sa 15 kreveta, opremljen po najvišim svetskim standardima uz 24 časovni nadzor obezbeđen od strane medicinskog osoblja.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije. Pored stacionarnog dela, bolnica pruža usluge i ambulantnih konsultativnih pregleda, stručnjaka svih specijalnosti ( interniste, kardiologa, gastroenterologa, onkologa, hirurga, hematologa, nefrologa, fizijatra), ultrazvučnu dijanostiku (srca, abdomena, krvnih sudova), RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena) kao i dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti neurologije.

Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lecenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoc i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata sa uznapredovalom malignom bolešcu.

Bolnica raspolaže sa mogucnošću primene i specifične onkološke terapije uz stručna mišljenja i nadzor naših vrhunskih onkologa. Sem palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata bavimo se zbrinjavanjem i negom i svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih hroničnih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti drugih oblika aktivnog lečenja.

Bolnica je smeštena u mirnom delu na periferiji Beograda, u naselju Krnjača, sto predstavlja još jednu od mnogobrojnih pogodnosti obzirom da našim pacijentima garantuje privatnost, komforne uslove kao i nesmetane posete članova porodice. U blizini bolnice je i stanica Beovoz kao i autobusko stajalište. Bolnica poseduje svoj parking.

Naš stručni tim lekara, tehničara i saradnika kao i celokupno osoblje će vas srdačno dočekati u prijatnom ambijentu “Sirius Medical” bolnice , biti vam uvek na usluzi i omogućiti najviši nivo nege pacijenata.

Kako pacijenti u terminalnoj fazi bolesti imaju narušen kvalitet života, poseban akcenat se stavlja na poboljšanje kvaliteta života pacijenata i naše specijalizovano osoblje je tu da sem garantovane nege i aktivno pruži podršku, ulepša dan vedrim raspoloženjem, toplim rečima i razumevanjem. U lečenje naših pacijenta aktivno su uključeni i fizioterapeuti , nutricionista i psiholog.

Rado prihvatamo sve Vaše sugestije u svrhu poboljšanja rada Vaše i naše bolnice.

STRUČNO OSOBLJE BOLNICE:


 Olivera M. Nikolić

 • Medicinski fakultet završila u Banjoj Luci
 • specijalizaciju iz Interne medicine završila u Banjoj Luci
 • užu specijalizaciju iz kardiologije završila u Beogradu
 • radila u Opštoj bolnici Doboj, te posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima

Tatjana Bojičić

 • Medicinski fakultet završila u Kragujevcu
 • specijalizaciju iz Interne medicine u Beogradu
 • radila u DZ Lapovo, DZ Medigroup „Kalenić“
 • posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima

Asist dr Dragana Marić

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije. Asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma

Dr Branislava Nedeljković

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Poseduje više od dvadeset godina radnog iskustva u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma
 • Geštalt psihoterapeut- savetnik

Dr Marta Velinović

 • Specijalista pneumoftiziolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • član onkološkog konzilijuma

Konsultanti:

Dr Biljana Šeha

 • Specijalista radiolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju  završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije – Klinika za neurohirurgiju – odeljenje gama nož.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije –Medicinski fakultet Beograd.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konziljuma.

Dr Jana Radojkovic

 • Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka
 • Zaposlena KBC “ Dr Dragiša Mišović- Dedinje”
 • Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Specijalizaciju iz interne medicine završila  na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magisterij iz oblasti endokrinologije zavrsila na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat iz oblasti endokrinologije zavrsila na  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima.

Dr Vanja Trkulja

 • Specijalista neurologije
 • Zaposlen u Kliničko-Bolničkom centru Zvezdara
 • Radio u Kliničkom centru Istočno Sarajevo
 • Medicinski fakultet završio u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Specijalizaciju iz neurologije završio u Beogradu
 • Školu ultrazvučne dijagnostike kranio-cervikalnih krvnih sudova (škola neurosonologije -ultrazvučni pregledi krvnih sudova glave u vrata) završio u Specijalnoj Bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“
 • Uža oblast interesovanja neurologije su glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima

    Dr. Milan Grujuć

 • Specijalista interne medicine.
 • Medicinski fakultet  i specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom faklultetu  u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo  u radu s pulmološkim  pacijentima.
 • Načelnik odeljenja bronhologije i invazivne dijagnostike KC Srbije.

   Dr. Verica Stanković – Popović

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd
 • Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijelize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

  Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na KCS Beograd
 • Subspecijalista onkolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Zaposlena u Institut za radiologiju i onkologiju Srbije
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz oblasti onkologije.