Scroll to top

O Nama

Sirius Medical

bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom

“Sirius Medical” je bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom. Vršimo dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti onkologije, pulmologije, kardiologije, endokrinologije, bolesti ishrane.

Bolnica poseduje stacionarni deo sa 15 kreveta, opremljen po najvišim svetskim standardima uz 24 časovni nadzor obezbeđen od strane medicinskog osoblja.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije. Pored stacionarnog dela, bolnica pruža usluge i ambulantnih konsultativnih pregleda, stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, onkologa, hirurga, hematologa, nefrologa, fizijatra), ultrazvučnu dijanostiku (srca, abdomena, krvnih sudova), RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena) kao i dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti neurologije.

Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lečenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoć i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata sa uznapredovalom malignom bolešću.

Bolnica raspolaže mogućnošću primene i specifične onkološke terapije uz stručna mišljenja i nadzor naših vrhunskih onkologa. Sem palijativnog zbrinjavanja onkoloških pacijenata bavimo se zbrinjavanjem i negom i svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih hroničnih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti ostalih oblika aktivnog lečenja.

Bolnica je smeštena u mirnom delu na periferiji Beograda, u naselju Krnjača, sto predstavlja još jednu od mnogobrojnih pogodnosti s obzirom da našim pacijentima garantuje privatnost, komforne uslove kao i nesmetane posete članova porodice. U blizini bolnice je i stanica Beovoz kao i autobusko stajalište. Bolnica poseduje svoj parking.

Naš stručni tim lekara, tehničara i saradnika kao i celokupno osoblje će vas srdačno dočekati u prijatnom ambijentu “Sirius Medical” bolnice , biti vam uvek na usluzi i omogućiti najviši nivo nege pacijenata.

Kako pacijenti u terminalnoj fazi bolesti imaju narušen kvalitet života, poseban akcenat se stavlja na poboljšanje kvaliteta života pacijenata i naše specijalizovano osoblje je tu da sem garantovane nege aktivno pruži i podršku, ulepša dan vedrim raspoloženjem, toplim rečima i razumevanjem. U lečenje naših pacijenta aktivno su uključeni i fizioterapeuti, nutricionista i psiholog.

 

NAŠ TIM:


Dr Olivera M. Nikolić

 • Medicinski fakultet završila u Banjaluci.
 • Specijalizaciju iz Interne medicine završila u Banjaluci.
 • Užu specijalizaciju iz kardiologije završila u Beogradu.
 • Radila u Opštoj bolnici Doboj, te poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima.

Ass. dr Dragana Marić

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije. Asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.

Dr Branislava Nedeljković

 • Specijalista Interne Medicine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Poseduje više od dvadeset godina radnog iskustva u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.
 • Geštalt psihoterapeut- savetnik.

Dr Marta Velinović

 • Specijalista pneumoftiziolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konzilijuma.

Dr Biljana Šeha

 • Specijalista radiolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju  završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije – Klinika za neurohirurgiju – odeljenje gama nož.
 • Magistarski rad iz oblasti onkologije –Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.
 • Član onkološkog konziljuma.

Dr Jana Radojković

 • Subspecijalista endokrinologije, specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka.
 • Zaposlena KBC “ Dr Dragiša Mišović- Dedinje”.
 • Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz interne medicine završila  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski rad iz oblasti endokrinologije zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorat iz oblasti endokrinologije zavrsila na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s pacijentima.

  Dr Vanja Trkulja

 • Specijalista neurologije.
 • Zaposlen u Kliničko-Bolničkom centru Zvezdara.
 • Radio u Kliničkom centru Istočno Sarajevo.
 • Medicinski fakultet završio u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 • Specijalizaciju iz neurologije završio u Beogradu.
 • Školu ultrazvučne dijagnostike kranio-cervikalnih krvnih sudova (škola neurosonologije -ultrazvučni pregledi krvnih sudova glave u vrata) završio u Specijalnoj Bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“.
 • Uža oblast interesovanja neurologije su glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima.

    Dr Milan Grujić

 • Specijalista interne medicine.
 • Medicinski fakultet  i specijalizaciju iz interne medicine završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo  u radu s pulmološkim  pacijentima.
 • Načelnik odeljenja bronhologije i invazivne dijagnostike KC Srbije.

   Dr Verica Stanković – Popović

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na VMA Beograd.
 • Subspecijalista nefrolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Šef odseka kliničke nefrologije, Kliničko odeljenje za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

  Prim. dr sci. med. Marijana Milović Kovačević

 • Lekar specijalista interne medicine, specijalizaciju završila na KCS Beograd.
 • Subspecijalista onkolog, subspecijalizaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktor  medicinskih nauka, doktorsku disertaciju odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Zaposlena u Institut za radiologiju i onkologiju Srbije.
 • Poseduje veliko kliničko iskustvo iz oblasti onkologije.

  Doc. dr Dragan Vasiljević

 • Zaposlen u Instutu za javno zdravlje Kragujevac i profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu katerdra za Higijenu i ekologiju.
 • Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz Higijene završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Postdiplomske studije iz oblasti „Ishrana zdravih i bolesnih“ završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistarski ispit završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Postdiplomske studije završio u Rimu na Univerzitetu La Sapienza, Katedra za eksperimentalnu medicinu i patologiju.
 • Od 2009. godine je ovlašćeni konsultant za HALAL.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu s adultnim pacijentima i decom.

Prim. dr sci med. Zoran M. Tomašević

Naučni saradnik

 • Specijalista interne medicine sa 30 godina iskustva na IORS u oblasti medikalne onkologije.
 • Trenutno zaposlen kao lekar specijalista u Dnevnoj bolnici za hemioterapiju, na poziciji šefa odeska za hemioterapiju, Klinike za medikalnu onkologiju instituta.

Posebni klinički interes

Karcinom dojke, kolorektalni kancer, ginekološki maligniteti, sarkomi, Hodgkin i non-Hodgkin limfomi, suportivna terapija onkoloških bolesnika.

 • Specializacija interne medicine, 1988 – 1992.
 • Subspecijalizacija iz onkologije 2017
 • Magistarske studije iz onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,1996
 • Doktorska disertacija iz oblasti onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2009
 • Načelnik odeljenja kliničke laboratorije 1997-2000
 • Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost IORS, 2000-2010
 • Naučni saradnik, 2010

Članstva

 • Lekarska komora Srbije, 1986.
 • European Society of Oncology (ESO), 1988.
 • Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), 1997.
 • European Society for Medical Oncology (ESMO), 1998.
 • Društvo Srbije za borbu protiv raka, 2001.
 • Central East European Oncology Group (CEEOG), 2002.
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO), 2003.
 • Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS), 2005.

Dr Oliver Radmili

 • Radiolog
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu iz oblasti radiologije.

 Dr Vanja Kuljanin

 • Specijalista psihijatrije. Načelnik specijalističko-konsultativne službe u Domu Zdravlja Novi Beograd.
 • Medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Na doktorskim studijama je iz oblasti epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa različitim mentalnim poremećajima koje je sticala radeći u Specijalizovanim psihijatrijskim bolnicama kao i tokom rada u Kliničko Bolničkom centru Zvezdara.
 • Član je Udruženja psihijatara Srbije i sekcije mladih psihijatara Srbije.

Dr Dušan Nejković

Neuropsihijatar

 • Završio Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu.
 • Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Beogradu.
 • Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu s pacijentima iz oblasti neurologije i psihijatrije.